COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

Erasmus


FORMARE INIŢIALĂ DE CALITATE PRIN MOBILITATE - DESIGN ŞI PROGRAMARE WEB 2014-1-RO01-KA102-000956

Beneficiar proiect: Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu"

Perioada de implementare: 2014 - 2015

Proiectul FORMARE INIŢIALĂ DE CALITATE PRIN MOBILITATE - DESIGN ŞI PROGRAMARE WEB are la bază nevoia publicului ţintă, elevi de la clasele de matematică-informatică intensiv informatică şi intensiv engleză de a-şi completa pregatirea initială prin stagii de practică la firme europene şi de a dobândi abilităţi vocaţionale conform profilului.

Obiectivul general: completarea pregătirii teoretice de programare şi web design, oferită în şcoală, cu dezvoltarea de aptitudini, competenţe cheie, abilităţi practice şi ”soft skills” ale beneficiarilor, 46 elevi de la clasele matematică-informatică intensiv informatică şi intensiv engleză, prin stagii de pregătire practică la standarde europene, în cadrul unor firme europene în vederea sporirii şanselor lor de inserţie pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

 • conectarea colegiului la piaţa muncii europene pentru creşterea calităţii şi atractivităţii educaţiei oferite;
 • dezvoltarea competenţelor practice de programare şi web design ale beneficiarilor
 • realizarea a 46 de mobilităţi în spaţiul european şi plasament în firme
 • dezvoltarea abilităţilor multilingvistice
 • cunoaşterea culturii şi tradiţiilor a condiţiilor de lucru în firme europene
 • certificarea competenţelor dobândite prin Europass Mobility

Poiectul oferă stagiarilor un nivel de pregătire la standarde Europene prin completarea noţiunilor şi cunoştinţelor dobândite în şcoală cu experienţa lucrului real în companii europene din domeniul IT. 46 elevi ai Colegiului, vor beneficia de stagii de pregătire practică.Conţinutul stagiilor -programare şi web design este în acord cu cererea mediului de afaceri pentru site-uri web şi specialişti IT.Formarea iniţială şi continuă de calitate sunt vitale pentru inovare, creştere şi competitivitate şi va contribui la sporirea şanselor lor de inserţie pe piaţa muncii

Activităţi:

 • octombrie 2014: conferinţă lansare proiect
 • noiembrie 2014 - martie 2015:informare, recrutare şi selecţie grup ţintă flux 1 şi flux 2
 • aprilie- mai 2015: program pregătire pedagogică, lingvisitică, logistică, culturală a elevilor selectaţi, în şcoală. Flux 1 şi Flux 2 (parţial)
 • iunie 2015: desfăşurarea stagiului de practică mobilitate FLUX 1; transfer, validare şi recunoaştere competenţe la nivel de şcoală, realizare rapoarte individuale de stagiu de către participanţi.
 • iunie 2015: campanie de presă: articole în ziare şi interviuri
 • august 2015 - program pregatire pedagogică, lingvisitică, logistică, culturală a elevilor selectaţi, în şcoală. Flux 1 şi Flux 2
 • septembrie 2015: desfăşurarea stagiului de practică mobilitate FLUX 2 ; transfer, validare şi recunoaştere competenţe la nivel de şcoală, realizare rapoarte individuale de stagiu de către participanţi
 • octombrie 2015: campanie de presă: articole în ziare şi interviuri, conferinţă închidere proiect.
 • octombrie 2015: realizare rapoarte participanţi Flux 2
 • noiembrie 2015- martie 2016: informare, recrutare şi selecţie grup ţintă flux 3
 • aprilie- mai 2016: program pregătire pedagogică, lingvisitică, logistică, culturală a elevilor selectaţi, în şcoală. Flux 3
 • iunie 2016: desfăşurarea stagiului de practică FLUX 3; transfer, validare şi recunoaştere competenţe la nivel de şcoală, realizare rapoarte individuale participanţi flux 3;
 • iulie-august 2016: follow-up, multiplicare, valorizare, raportare.

Rezultate aşteptate:

 • 46 de elevi participanţi la stagiu cu competenţe dezvoltate pentru realizare de pagini web
 • stand expoziţional digital pe site proiect
 • site proiect şi blog proiect
 • articole de specialitate
 • Club ITraining Desk- Web Design
 • elevi mai motivaţi pentru învăţare şi pentru domeniul IT
 • creşterea prestigiului colegiului
 • încheierea de parteneriate
 • conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi şi factori economici a importanţei mobilităţilor în formarea iniţială a tinerilor prin informaţiile primite prin diseminarea rezultatelor proiectului.

PARTENERI PROIECT

BENEFICIAR: Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu", Bacău

COMPANII DE PRIMIRE

PORTUGALIA:

INFORCÁVADO, LDA, BARCELOS

PORTUGALIA:

INFORMATICA CANO GRANADA S.L, GRANADA

SERIPLAS ROTULACIÓN SL, GRANADA

NAMIBIA FJJ S.L., GRANADA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, S.L., GRANADA

LUMINOSOS ALHAMBRA S.L, , GRANADA

COMPANII INTERMEDIARE:

A.I.A.M. ASSOCIAÇÃO INTERCULTURALE AMIGOS DA MOBILIDADE, PORTUGALIA, BARCELOS

EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L. SPANIA, GRANADA

TESTIMONIALE PARTICIPANŢI

Pregătirea pentru succes

Stefan Ceparu, participant Flux 1, Portugalia

Proiectul Erasmus+ intitulat “Formare inițială de calitate prin mobilitate- Design și programare web”, NR 2014-1-RO01-KA102-000956, una din noile oportunități de dezvoltare profesională și personală pentru elevii din colegiul nostru, tocmai și-a ales participanții. Aceștia urmează a începe ședințele de pregătire în vederea derulării stagiilor de lucru în Portugalia, în cadrul unor firme locale cu specializare în domeniul IT.

Concursul de selecție s-a dovedit o provocare ce a necesitat atenție și creativitate din partea elevilor. Cele doua probe practice au constat în rezolvarea unor probleme de programare in limbajul C++ dar și proiectarea unei pagini web în limbajul HTML pe baza unei liste de coordonate tehnice. În ambele cazuri, participanții au fost puși în situația de a-și utiliza cunoștințele într-o manieră căt mai creativă și mai eficientă. A treia probă a constat într-un interviu în limba engleză, similar unui interviu de angajare. Astfel, elevii au avut parte și de întrebări neașteptate. În calitate de participant în acest proiect, pot mărturisi că a fi pus în situația de a vinde un pix fară cerneală este o provocare ce se aseamănă deseori problemelor neașteptate în cadrul unui loc de muncă. A fi capabil să găsești rapid soluția unei dileme necesită multă prezență de spirit, lucru de altfel căutat de orice angajator în zilele noastre.

Concursul de selecție a fost doar prima etapă pregătitoare dinaintea stagiilor propriu-zise. Experiența din timpul acestora se anunță a fi o adevărată lecție pentru noi, viitori lucratori pe piața muncii. A putea beneficia de experiența într-o firmă straină încă din timpul liceului este cu adevărat o șansă de care puțini beneficiază și tocmai acest lucru face întreg proiectul și mai palpitant.

Pentru a putea fi și mai pregătiți înaintea plecării, vom urma mai multe ore de curs legate de design web sau cultura portugheză, delimitate de evaluări periodice, asigurate in cadrul proiectului Eramsus+. Poate părea o muncă grea și un efort ridicat, dar pentru elevii vrănceni nimic nu este dificil atunci cand totul este făcut cu determinare și dedicare. Cu gîndul la imensele oportunități ale unei astfel de experiențe, suntem incurajați să progresăm în vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor de lucru și implicit în vederea dezvoltării noastre pe plan profesional și personal.

Mândria lucrului bine facut

Busuioc Enrico-Antonio, participant Flux 2, Portugalia

Proiectul european Erasmus+ de "Formare iniţială de calitate prin mobilitate - design şi programare web", flux II, a oferit stagii de pregătire practică la standarde europene în Portugalia, grupului format din 14 elevi ai Colegiului National "Gheorghe Vrănceanu", din clasele a X-a şi a XI-a, profilele matematică-informatică intensiv informatică, respectiv intensiv engleză.

Acest proiect reprezintă o aventură unică în viaţă, în care s-au creat legături strânse între elevi şi profesori, astfel încât, la întoarcere, ne-am putut numi "Familia Erasmus".

Perioada mobilităţii a fost 3-16 Septembrie 2015, pe parcursul căreia am conştientizat ce înseamnă realizarea completă a unui website veritabil pentru companii şi organizatii, precum şi îndeplinirea unor sarcini într-un timp relativ scurt, cu un termen limită.

Cele două saptămâni pe care le-am trăit la maximum, au trecut mult prea rapid pentru a realiza multitudinea de activităţi ce s-au desfaşurat în cadrul proiectului.

În ziua de 3 Septembrie, după o lungă zi de călătorie, doamnele profesoare însoţitoare ne-au prezentat oraşul în care urma să ne petrecem o mare parte din durata proiectului - Braga, un oraş simplu, bine organizat, având un stil arhitectonic complex şi armonios. Ni s-a prezentat locul de cazare, o casă aparent sobră din exterior, dar primitoare, spaţioasă din interior. Lecţie de portugheză au fost ţinută de un profesor foarte agreabil, Bruno, pe care l-am simpatizat încă din primele momente în care l-am cunoscut.

În prima zi de stagiu am făcut cunoştinţă cu tutorele nostru, Ricardo Magalhães, ce ne-a prezentat principiile fundamentale pentru a concepe un website eficient, concis şi cu un design responsive (cu o structură maleabilă pentru toate device-urile) si anume:

1. Aşezarea elementelor în pagină (layout-ul) trebuie schiţată pe o foaie de hârtie, pentru a facilita nevoia ulterioară de a face schimbări sau de a adăuga elemente rapid.

2. Simplu = elevat, complet, Încărcat=anevoios; Fiind poziţionate corect şi vizibil, elementele vor fi vizualizate uşor, complexitatea aici însemnând eficacitate.

3. Caracter accesibil / aplicabilitatea punctului 2: Utilizatorul deprinde fără efort utilizarea site-ului, atingând uşor scopul pentru care l-a accesat.

După prima zi de muncă, echipele au avut fiecare un schelet precis structurat, ce trebuia transpus în limbajul de programare web, HTML (Hyperlink Text Markup Language). A doua zi de muncă, ne-am familiarizat cu personalul firmelor, căruia i-am cerut detalii şi opinii legate de aspectul potenţialului website al companiei. Formându-ne o idee generală despre configuraţia paginilor, am întrebuinţat în acest sens principiile pe care începeam să le stapânim.

Am observat că în Portugalia, acomodarea pe orice plan decurge într-un timp foarte scurt, întrucât locuitorii acestei ţări sunt nespus de ospitalieri, mereu binedispuşi. De asemenea, am conştientizat încă din primele zile valoarea culturii acestor oameni solari, ce emană vivacitate, iar la muncă, zâmbetul este nelipsit de pe chipul lor. Până la sfârşitul săptamănii, am reuşit să dăm o formă finală structurii site-urilor, ce au avut ca secţiuni principale un minimum de 4 pagini, cu atribuţii distincte (acestea diferind de la caz la caz). în weekend, am vizitat Ponte de Lima, Viana do Castelo şi Castelul Guimarães.

În cea de-a doua saptamână, tutorele ne-a dat sfaturi despre design şi s-a implicat în rezolvarea nelămuririlor noastre. Membrii echipelor care au lucrat pentru firmele ce au extindere la nivelul oraşului Barcellos, au trebuit să creeze, pe langă versiunea site-ului în engleză, o a doua varianta, în limba portugheză. Informaţiile despre companii le-am obţinut fie direct prin intermediul staff-ului, fie accesând site-uri, blog-uri şi reţele de socializare ce fac trimitere la organizaţiile respective. La finalizarea site-urilor, le-am analizat împreună cu tutorele de practică şi au fost predate companiilor pentru care au fost create, respectiv clienţi ai firmei noastre de primire, Inforcavado LDA, care s-au arătat mulţumite de activitatea noastră. A urmat evaluarea finală, pe care am trecut-o toţii cu brio si am obţinut documentul de Mobilitate Europass.

Aşadar, această aventură extraordinară ne-a ajutat să ne cunoaştem propriile abilităţi, precum şi să ne dezvoltăm competenţele profesionale, oferindu-ne oportunitatea de a experimenta noi metode şi condiţii de lucru, iar acest stagiu de practică la standarde europene, pe langă faptul că ne-a dezvoltat cunoştinţele practice de programare şi web design, ne va spori şansele de lansare pe piaţa muncii. Experienţa indimenticabilă pe care am trăit-o în Portugalia, o ţară ale cărei valori merită apreciate, ne-o vom aminti cu drag şi cu zâmbetul pe buze, ori de câte ori ne vor trimite gândul şi imaginaţia, chiar şi după ce aventura va fi luat sfârşit de ani buni.

O experiență practică, de neuitat, în web design, prin Erasmus+

Teodorescu Robert, participant Flux 3, Spania

Proiectul Erasmus+ "Formare inițiala de calitate prin mobilitate - design și programare web" este al doilea proiect de mobilitate pe care colegiul nostru l-a implementat, în perioada 2014-2016, cusprijin financiar din partea comisiei europene. Acesta a avut la baza nevoia publicului țintă, elevii de la clasele 9-11 de matematica-informatica intensiv informatica și intensiv engleza, de a-și completa pregătirea teoretica inițială prin stagii de practica la firme europene și de a dobândi abilități vocaționale conform profilului. Proiectul a fost organizat în trei fluxuri, doua în Portugalia și unul în Spania.

46 de beneficiari și-au dezvoltat competentele profesionale de web design și programare, prin stagii de practica de 60 de ore, în condiții de lucru reale, în 6 firme de primire IT din Portugalia și Spania, într-un context socio-profesional multicultural relevant, și au primit documentul Europass Mobility. Stagiile au contribuit și la dezvoltarea de soft skills, atât de necesare la locul de munca și ce nu pot fi dezvoltate în mediul școlar.

În ceea ce ma privește, am participat la al treilea flux al proiectului, ce s-a desfășurat în Granada, în perioada 3-16 iunie 2016, unde am fost însoţit de d-nele profesoare Diana Popa, coordonatorul proiectului, Maria Chelba, responsabil mobilităţi şi Doina Leonte, responsabil monitorizare. Am fost împărțiți în grupe de câte 4, 3 sau 2, la firme IT, unde am avut de îndeplinit sarcini, conform Acordului de formare sub îndrumarea tutorilor, senior web developers. Concret, a trebuit să realizam un site al firmei unde am lucrat, în fiecare zi implementând noțiuni diferite din domeniul programării și al web-design-ului, cum ar fi: utilizarea tabelelor, creare de sitemap-uri, editarea de imagini cu Adobe Photoshop, modificarea și editarea paginilor HTML cu ajutorul CSS.

Am avut ocazia sa lucrăm cu aparatură ultra-modernă, într-o atmosfera plăcută, întrucât tutorii au fost mereu dornici sa ne ajute și sa ne ofere condiții ideale pentru a lucra. Asa cum era de așteptat, fiecare dintre noi și-a îndeplinit cu succes sarcinile, primind de altfel la sfârșitul mobilității o diploma de recunoaștere a muncii depuse în cadrul firmelor.

În ceea ce privește programul de lucru, acesta a fost de 6 ore pe zi, permițându-ne sa vizitam din belșug orașul și împrejurimile. Ceea ce am învățat din timpul petrecut în cadrul firmelor este ca lucrul în echipa, coordonarea dintre membrii acesteia și punctualitatea sunt vitale pentru ducerea la bun sfârșit a proiectelor și ca, în acest domeniu în care inovațiile sunt la ordinea zilei, trebuie sa fim capabili sa învățăm lucruri noi pe cont propriu.

În afara de componenta tehnica si practica a proiectului, de aplicare a cunoștințelor de programare, mobilitatea a inclus și numeroase excursii și vizite. Dintre acestea, cele care m-au impresionat cel mai mult au fost călătoriile la Malaga și Seviila, doua orașe superbe, cu numeroase atracții turistice. Personal, cel mai mult mi-a plăcut în Malaga, întrucât am avut ocazia sa stam la soare ore în sir pe una din plajele celebre ale Europei, Playa de la Malagueta. În afara timpului de lucru am făcut shopping pe străzile pitorești ale Granadei sau ne-am plimbat prin împrejurimi, ba chiar am mers sa urmărim doua dintre meciurile României la Campionatul European de Fotbal. Nu au lipsit seri în care am gătit clătite sau în care ne-am întrecut la diferite jocuri.

Singura zi trista din acest proiect a fost ultima. Eram conștienți de faptul ca părăsim un loc minunat și fermecător, însă pot spune ca aceasta oportunitate ne-a motivat și mai mult să muncim pentru idealurile noastre. Personal, am fost nostalgic, dar și entuziast în momentul plecării pentru ca știam cat de multe am de povestit celor de acasă. În timpul zborului către casa am rederulat tot ce am făcut în cele doua săptămâni de mobilitate și am ajuns la concluzia ca “perfect” este un cuvânt prea mic pentru a descrie experientele trăite.

SELECŢIE PARTICIPANŢI

Elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de inscriere:

1) Să fie elevi în cadrul Colegiului National “Gheorghe Vrănceanu”, Bacau clasele IX-XI profilul matematică-informatică, intensiv informatică şi matematică-informatică, intensiv engleză

2)Să aibă nota 10 la purtare, în anul şcolar 2013-2014.

3) Respectarea tuturor cerinţelor/termenelor limită de înscriere.

Profilul candidatului:

1) Cunoaşte conţinutul proiectului.

2)Are nivel minim de competenţă lingvistică pentru limba engleza B1 pentru toate abilităţile conform CEFR.

3) Are cunoştinte de bază de programare, HTML, Internet, utilizare calculator.

4) Este un bun coleg, poate să lucreze în echipă, este tolerant, îşi asuma şi respecta regulile stabilite la nivelul unui grup, este adaptabil la un mediu nou şi doreşte să se integreze într-un grup nou, ascultă şi pune în practică indicaţii primite, are capacitatea de a-şi gestiona propriile emoţii în contexte dinafara zonei de confort propriu.

5) Se implică în activităţi extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalităţi, manifestă receptivitate în ceea ce priveşte solicitările şcolii.

6) Are un spirit voluntar, respectă termene limită, este punctual, ştie să-şi managerieze bine timpul, are capacitatea de a găsi soluţii practice la probleme de zi cu zi.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

1) Adeverinţă de elev care să ateste calitatea de elev în cadrul C.N. Gheorghe Vrănceanu, clasa de provenienţă (specificând profilul şi specializarea), media la purtare pentru anul şcolar 2013-2014. Adeverinţele vor fi semnate şi de profesorii diriginţi. Profesorul diriginte va completa un formular on-line privind caracterizarea elevului şi ulterior va bifa şi semna pe adeverinţa de elev ”formularul on-line de caracterizare a elevului/ei a fost completat DA/NU”

2) Copie act de identitate;

3) Curriculum Vitae format Europass în limba romană şi în limba engleză care va fi datat şi semnat pe fiecare pagina şi va include fotografia candidatului.

4) Scrisoare de motivaţie privind participarea la proiect redactată în limba engleză, maxim 300 cuvinte, datată şi semnată

5) Plan de diseminare în limba romană, datat şi semnat, în care candidatul va detalia maxim 6 activităţi de diseminare, dintre care obligatoriu: în şcoala generală de provenienta şi/sau la târgul educational, la clasa de provenienţă (C.N. Vrănceanu), în Consiliul profesoral al C.N. Vrănceanu şi/sau Consiliul elevilor, la clasele eligibile pentru proiecte ulterioare;

6) Declaraţie de acord din partea părinţilor pentru participarea la proiect, câte una pentru fiecare părinte. *în cazul în care unul din părinţi este plecat din ţară sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte îşi va asuma răspunderea şi în numele celuilalt părinte.

7) Angajament de susţinere a atestatului profesional la finalul clasei a XII-a.

8) Dovada înscrierii la ECDL;

9) Angajament de susţinere a examenului ECDL până la finalul clasei a XII-a.

10) Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru deplasarea în proiect;

11) Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru deplasarea în proiect;

Dosarul de înscriere va fi depus la biroul Contabilitate al Colegiului în format fizic.

Toate documentele vor fi trimise şi în format electronic prin ataşare folder denumit cu numele candidatului la adresa erasmus0956@gmail.com. Adeverinţele şi declaraţiile vor fi scanate şi salvate în format pdf iar CV-urile în românâ şi englezâ, scrisoarea de motivaţie şi planul de diseminare vor fi trimise în format word. Fiecare document va fi denunit cu nume, prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare în opis. (exemplu popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.)

Documentele necesare sunt disponibile pe site-ul proiectului www.erasmus956.blogspot.com

Eventualele contestaţii pot viza doar analiza dosarului şi proba practică, proba de interviu neputând fi contestată.

Pentru informaţii suplimentare vă rugam scrieţi la adresa de e-mail a proiectului: erasmus0956@gmail.com

Raport proiect "Formare iniţială de calitate prin mobilitate – design şi programare web"

Proiectul european Erasmus+ 2014-1-RO01-KA102-000956 de "Formare iniţială de calitate prin mobilitate - design şi programare web", organizat în 3 fluxuri, două în Portugalia, Barcelos şi unul în Spania, Granada, în perioada septembrie 2014 - iulie 2016, a oferit stagii de pregatire practică pentru 46 de elevi ai Colegiului National "Gheorghe Vranceanu", Bacau, din clasele IX - XI, profilele matematică-informatică intensiv informatică, respectiv intensiv engleză. Valoarea totală a proiectului a fost de 96.420 Euro, finantarea fiind oferita de catre Comisia Europeana.

În cadrul proiectului s-au realizat parteneriate şi s-a colaborat cu 6 companii de primire din domeniul IT (Inforcavado LDA, din Portugalia şi Luminosos Alhambra S.L., Seriplas Rotulacion S.L. Namibia FJJ S.L., Informatica Cano Granada S.L şi Sistemas de Información y Protección de Datos, S.L. din Spania) şi 2 companii intermediare: Associação Intercultural Amigos Da Mobilidade, Braga, Portugalia, respectiv Europroyectos Leonardo da Vinci S.L., Granada, Spania, care au ajutat la atingerea tuturor obiectivelor proiectului.

Domeniul de specializare, care a stat la baza Acordului de formare al participantilor -programare și web design - este în acord cu cererea mediului de afaceri pentru site-uri web și specialişti IT. Astfel, sub indrumarea unui tutore, elevii au fost repartizati la firme IT unde au invatat despre principiile de baza în designul Web şi si-au dezvoltat abilitatile de utilizare a: limbajului HTML, CSS, programe de editare (Notepad, Notepad++, Eclipse, Sublime Text), programe de dezvoltare web: Adobe Dreamweaver, Front Page and Boilerplate. Programul de lucru a fost de 6 ore pe zi, timp de 2 saptamani, pe parcursul carora participantii au lucrat în echipe şi au creat site-uri pentru firmele de primire, dezvoltandu-si capacitatea de a lucra în echipa în medii de dezvoltare IT, competenta de comunicare şi relaţionare cu angajatorii, membrii echipei de lucru şi cu clienţii.

Beneficiarii au dobândit certificare europeană a competenţelor lor, într-un context socio-profesional multicultural relevant, prin documentul de mobilitate Europass. Stagiile de practica au conribuit la dezvoltarea de soft skills (comunicarea interpersonală, managementul timpului, rezolvarea creativă de probleme, gândirea strategică, flexibilitatea, lucrul în echipă, networking, persuasiune etc.), atât de necesare la locul de muncă și greu de dezvoltat în mediul școlar. Cunoștințele, abilitățile, competențele și experiența dobândite îi vor ajuta atât în activitatea școlară cât și în încadrarea lor pe piața muncii sau la începerea unei afaceri.

De asemenea, proiectul a răspuns nevoii profesorilor de contact și de a înțelege cum trebuie să-i pregătească pe elevi pentru piața muncii, de a tine pasul cu dinamica acesteia. 4 profesori ai colegiului băcăuan (Maria Chelba şi Mărgineanu Lăcrămioara Genoveva, profesori de informatică, Popa Diana, prof. limba engleză şi Doina Leonte, prof. georgrafie) au avut contact cu piaţa muncii europene şi au aflat cerințele acesteia legate de nivelul de pregătire a angajaţilor, ceea ce îi va ajuta la orele de curs și activitățile extracurriculare pe care le vor desfăşura în cadrul colegiului.

Unul dintre produsele finale ale proiectului îl constituie site-ul oficial al colegiului, www.cnvranceanu.ro pentru realizarea caruia elevii au beneficiat de consultanţă portugheză şi spaniolă. Conceptul noului site a fost inițiat în primul flux al proiectului, 11.06.2015-24.06.2015, în Barcelos, şi a fost continuat în fluxul al doilea, 3.09.2015-16.09.2015, sub atenta îndrumare a unui profesionist în web-design, d-l Ricardo Magalhaes, senior web developer, tutorele de practică. Sustenabilitatea dezvoltării și adminstrării site-ului se va realiza prin cooptarea în echipa de administrare a elevilor din clasele mai mici și inițierea lor în cadrul clubului de IT și WEB design al colegiului, înființat tot datorită proiectului. Astfel, beneficiarii vor fi formatori” pentru colegi, ceea ce va ajuta la redimensionarea parteneriatului profesor-elev, asigurând totodată şi sustenabilitatea proiectului.

Prezentare proiect - Despre site-ul liceului

FLUX 3 - 03.06.2016 - 10.06.2016, GRANADA, SPANIA

In perioada 03.06.2016 - 10.06.2016 a avut loc cel de-at treilea şi ultimul flux desfăşurat în cadrul proiectului european Erasmus+ "Formare initiala de calitate prin mobilitate - design si programare web", finanţat de Comisia Europeana şi al carui beneficiar este Colegiului National "Gheorghe Vranceanu" Bacau. Activităţile principale au ca scop completarea pregătirii teoretice de programare și web design, oferită în școală, cu dezvoltarea de aptitudini, competenţe cheie, abilități practice și ”soft skills” ale beneficiarilor.

Astfel, 14 elevi ai colegiului, din clasele a IX-a si a X-a, profilele matematica-informatica intensiv informatica, respectiv intensiv engleza au efectuat stagii de pregătire practică în domeniul IT, în Granada, Spania, însoţiţi de prof. Diana Popa, coordonator de proiect si prof. Maria Chelba, responsabil program de pregatire si mobilitati. Mobilitatea a fost monitorizată de prof. Doina Leonte, membru în echia de proiect şi responsabil esponsabil diseminare, monitorizare si evaluare.

Organizaţiile de primire, Seriplas Rotulacion S.L. Namibia FJJ S.L., Informatica Cano Granada S.L şi Sistemas de Información y Protección de Datos, S.L. din Granada, Spania au pus la dispoziţia elevilor personal de înaltă ţinută profesională, cu experienţă în tutorat şi monitorizarea de stagii de formare iniţială. Sub îndrumarea tutorilor, elevii vrănceni au realizat site-uri web aplicand principiile de baza in web design si au dobandit competente practice de utilizare a limbajelor HTML si CSS. La incheierea stagiului participantii au susţinut un test de evaluare practică a competenţelor IT, pe care l+au trecut cu brio şi au primit certificatul Europass Mobility, document prin care le sunt recunoscute la nivel european experienţa si competentelor dobandite in Spania.

In afara orelor de practică, pe parcursul sederii in ţara gazdă, participantii au avut un bogat program cultural în cadrul căruia au intrat în contact cu cultura şi civilizaţia spaniolă şi au vizitat în Granada: Palatul şi grădinile Carmen de los Mártires, Parcul şi casa memorială a poetului Federico Garcia Lorca, Parcul de Ştiinţe, Alhambra şi Generalife, cartierul Albaicin, au realizat turul de arta stradala şi Graffiti şi au urcat pe Sacromonte. Totodată au fost în excursii în Málaga, în port, Piaţa Marinei, Catedrala, în Almuñecar şi în Sevilla unde au admirat Palatul Alzacar şi Piaţa Spagna.

FLUX 2 - 3.09.2015-16.09.2015, BARCELOS, PORTUGALIA

Proiectul european Erasmus+ "Formare initiala de calitate prin mobilitate - design si programare web", al carui beneficiar este Colegiului National "Gheorghe Vranceanu" Bacau urmareste completarea pregătirii teoretice de programare și web design, oferită în școală, cu dezvoltarea de aptitudini, competenţe cheie, abilități practice și ”soft skills” ale beneficiarilor.

In cadrul fluxului al II lea, 14 elevi ai colegiului, din clasele a X-a si a XI-a, profilele matematica-informatica intensiv informatica, respectiv intensiv engleza s-au deplasat in in perioada 3-16 septembrie 2015 in Portugalia, pentru realizarea mobilitatii, insotiti de prof. Diana Popa, coordonator de proiect si prof. Maria Chelba, responsabil program de pregatire si mobilitati.

Timp de 6 ore zilnic, elevii au efectuat stagii de pregatire practica la organizatia de primire Inforcavado LDA din Barcelos, Portugalia. Participantii au intrat in contact cu clientii fimei portugheze (Indot Studio, Accieve Insurance, Chapa 5, Nuno Cabeleireiro, Club Europeu AEB), pentru care au realizat situri web sub indrumarea tutorelui de practica d-l. Riardo Magalhaes, aplicand principiile de baza in web design si au dobandit competente practice de utilizare a limbajelor HTML si CSS. De asemenea, tutorele a sprijinit delegatia colegiului in vederea imbunatatirii sitului propriu care va avea o fata noua la inceputul anului 2016. La incheierea stagiului participantii au primit certificatul Europass Mobility care reprezinta recunoasterea oficiala a experientei si competentelor dobandite in Portugalia.

In afara orelor de stagiu, pe parcursul sederii in Portugalia, participantii au avut un bogat program cultural care a inclus si 20 de ore de limba protugheza. In Porto au vizitat crama Offley si au traversat raul Douro cu barca, in Valença, situata la granita cu Spania, si despartita de aceasta doar de un pod, pe sub care trece raul Minho, au vizitat fortareata ale carei ziduri dateaza din secolul al 13-lea si au trecut granita pe jos. Totodata, au admirat centrul orasului Guimarães, care face parte din patrimoniul UNESCO, oraselul Ponte de Lima, Viana do Castelo, Braga, Barcelos si Oceanul Atlantic.

FLUX 1 - 11.06.2015-24.06.2015, BARCELOS, PORTUGALIA

Gratie programului european Erasmus+, 18 elevi ai Colegiului National Gheorghe Vranceanu, insotiti de profesoarele Diana Popa (coordonator al proiectului), Maria Chelba (membru al echipei de implementare, responsabil program de pregatire si mobilitati ) si Lacramioara Margineanu (responsabil selectie si monitor) au efectuat in perioada 10 iunie – 25 iunie 2015 un stagiu de pregatire practica in Braga , Portugalia, in cadrul proiectului Erasmus+ intitulat «Specializare pe piaţa muncii prin pregătire practică la standarde europene – Design şi Programare Web» (numar de referinta 2014-1-RO01-KA102-000956), cu un buget aprobat de 96420 euro. Participantii la acest prim flux al proiectului din totalul de 3 sunt elevi in clasele a X-a si a XI –a ai Colegiului.

In perioada aprilie – iunie 2015 s-au desfasurat in Romania activitati de pregatire pedegogica, lingvistica si culturala. Limba de comunicare in cadrul proiectului a fost engleza, elevii urmand cursuri de pregatire de limba engleza (desfasurate in Romania) si de limba portugheza (desfasurate in Portugalia). Elevii au primit informatii despre cultura si civilizatia portugheza, traditii, istorie si arta dar si despre Programul Erasmus+, informatii despre proiect, Europass Mobility s.a.

In Portugalia, participantii au fost repartizati la cinci firme IT unde au lucrat in echipa, sub indrumarea unui tutore de practica. In cele 2 saptamani de stagiu, beneficiarii au dobandit competente practice, au achizitionat si utilizat noi cunostinte de web design, de grafica si programare web in limbajul HTML, pe care le-au valorizat in realizarea in echipa a unui site web pentru firmele de stagiu. Participantii si-au imbunatatit competentele lingvistice de portugheza si engleza, au intrat in contact cu sistemul de munca portughez , cultura, traditii, obiceiuri, bucataria portugheza s.a. De-a lungul intregului stagiu participantii au fost evaluati zilnic de catre tutore, profesorii insotitori si monitor, si-au completat caietele de practica si jurnalele reflexive.

Totodata, elevii au beneficiat de formare culturala si lingvistica prin participarea directa la activitatile propuse de organizatia Amigos de Mobilidades, partenerul intermediar portughez. Activitatile culturale au constat in excursii organizate la Porto, Guimarães, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Valença, orasul Tuy din Spania, plaja din Esposende. Participarea la acest stagiu va creste sansele elevilor pentru o mai buna orientare in cariera, de a fi angajati la terminarea studiilor atat pe piata locala a muncii, dar si pe cea nationala sau internationala. Competentele dobandite de catre fiecare participant la mobilitate au fost descrise in certificatul Europass Mobility , un adevarat pasaport profesional al beneficiarilor.