COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

Europe Direct


Din anul 2009, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău a semnat Protocolul de colaborare cu Centrul European de Informare Europe Direct Bacău, găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău.

Activităţile organizate cu ajutorul Europe Direct, la care participa elevii și profesorii Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, vizează o problematică diversă privind Uniunea Europeană, problemele lumii contemporane, ale educaţiei, tineretului etc.

Activitățile sunt organizate periodic, sub formă de ateliere de lucru și dezbateri și vizează aprofundarea cunoştinţelor despre construcţia europeană: valori europene, principii fondatoare, instituţii europene, simboluri, problema identității europene și a celei naţionale, unitate, diversitate şi integrare europeană.

Diseminarea activitătilor se realizează pe site-urile web ale instituțiilor participante și în “Colțul European” al Colegiului.

Ziua Europei 2018 - Workshop interactiv -„Oportunități de Studiu, Călătorie, Muncă și Voluntariat în Europa"

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău a sărbătorit Ziua Europei, o celebrare anuală a păcii și unității, pe 9 mai 2018, împreună cu Centrul de Informare Europe Direct, Bacău. Sesiunea de workshop interactiv cu tema Oportunități SCMV în Europa, a fost găzduită de una dintre cele mai active promotoare a oportunităților de formare profesională VET prin programul Erasmus+ în rândul liceenilor, doamna profesoară Diana Popa.

Echipa CIED Bacău, reprezentată de dna lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, a avut ocazia să probeze încă o dată validitatea dictonului sub care funcționează Uniunea Europeană –unitate în diversitate. Prezentarea a debutat cu oferirea de informații despre Centrul de Informare Europe Direct, ce are rolul de a ajuta elevii să ințeleagă valorile Uniunii Europene, procesul de integrare, modul de funcţionare al instituţiilor europene şi al Uniunii Europene, politicile europene, sursele de finanţare şi demersurile de implicare activă a cetăţenilor europeni în conturarea unui viitor mai bun.

Deși formatul workshop-ului a fost similar celui desfășurat în alte două licee băcăuane, constituind elementul de unitate, diversitatea s-a manifestat în răspunsurile oferite de elevii participanți invitați să decodeze acronimul SCMV: Studiu, Călătorie, Muncă și Voluntariat în Uniunea Europeană. Elevii vrănceni au aflat că în spatele #DiscoverEU pot descoperi oportunități care le permit tinerilor ce au împlinit 18 ani să călătorească în cele 28 de țări ale Uniunii Europene, în urma unui proces de selecție.

Voluntarii ESN Bacău, reprezentați prin Gabriel-Ștefan Necoară și Vlad Cotruță, i-au convins pe cei peste 40 de elevi din clasele 9-11 de faptul că nu ar trebui să rateze oportunitatea unei mobilități Erasmus+ pentru studiu sau practică atunci când vor fi, la rândul lor, studenți. Mobilitățile pot avea loc într-una dintre cele 33 de țări participante la programul Erasmus+, în una din cele aproximativ 70 de universități partenere. Astfel, studenților le este oferită oportunitatea de a studia un semestru sau chiar un an într-o țară europeana. Pentru a participa, un student trebuie să realizeze un portofoliu de înscriere și să treacă prin probe de evaluare specifice. Gabi a încurajat liceenii să primească o astfel de provocare, el însuși fiind beneficiarul unei burse Erasmus+ de studiu în Portugalia, iar Vlad în Finlanda. Amândoi au împărtășit elevilor din experiențele lor, din care a reieși faptul că mobilitatea este o excelentă ocazie pentru dezvoltare personală, experimentarea unor noi tehnici de învățare și viața într-o țară cu o cultură total diferită . „Toate aceste oportunități pot fi trăite prin astfel de proiecte”, a afirmat Gabi.

Elevii Vrănceni, beneficiari la rândul lor de mobilități de formare inițială prin programul Eramus + (prin proiectele „SMART IT” NR 2016-RO 01-KA102-023670 și „Formare Iniţială De Calitate Prin Mobilitate - Design și Programare Web” 2014-1-RO01-KA102-000956, derulate în cadrul colegiului), au împărtășit din impresiile lor legate de experiența de a lucra într-o firmă IT din Spania, Portugalia sau Cipru timp de trei săptămâni, pentru dezvoltarea de compentențe de web design, programare și realizare de tutoriale. Tradiția mobilităților de formare prin stagii de practica IT în tări europene va continua prin implementarea Proiectului Erasmus+ Început de Cariera IT, 2017-1-RO01-KA102-036700, aflat in derulare în acest an, în cadrul caruia 64 de elevi din 4 licee vor beneficia de stagii de practică în web design în Valencia, Spania, Paphos, Cipru și Braga, Portugalia.

Diana Neguriţă și Diana Păduraru, eleve în clasa a X-a D a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău

Ziua Europeană a Limbilor la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu

Luni, 25 septembrie 2017, catedra de limba engleză – limba germană de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu, a găzduit Caravana EDIC Bacău, intitulată sugestiv „UNI(!)Ţ) de ZEL", pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor.

UNI(!)ŢI DE ZEL vizează promovarea politicii de coeziune folosind jocul Regiunilor UNI, care urmăreşte conştientizarea importanţei limbilor în asigurarea integrării comunitare şi întărirea spiritului de solidaritate.

Mai întâi, d-na lector Nadia-Nicoleta Morărașu, împreună cu dna profesoară de limba germană Oana Herciu şi voluntara EDIC Bacău Miruna Morărașu, au făcut o demonstrație practică a modului ȋn care elevii de liceu își pot îmbogăți vocabularul limbii germane într-o maniera mai puțin convențională. 16 elevi de liceu de la clasele XI F si G s-au lăsat antrenați in Jocul Regiunilor UNI!, a cărui versiune ȋn germană le-a permis să își folosească cunoștințele de limbă, să manifeste spirit de echipă şi disponibilitate spre cooperare.

Următorul popas al caravanei a avut drept gazdă pe d-na profesoară de limba engleză Diana Popa. Împreună cu colegele de catedră, dumneaei a invitat 30 de elevi pasionați de limba engleză, de la mai multe clase de liceu, la o sesiune interactivă realizată de dna lector dr. Nadia Morărașu, pe tema rolului limbilor ca factor de coeziune ȋn interiorul regiunilor din UE şi a necesitații păstrării lor ȋn patrimoniul cultural european.

Prin participarea la scenariul propus prin “Jocul Regiunilor UNI!”, elevii au înțeles că scopul final este acela de a coopera atât ȋn echipa cât si cu celelalte echipe, ȋn vederea îmbunătățirii situației unor regiuni ipotetice. La final, fiecare echipă a avut de câștigat, deoarece nu au concurat una împotriva celeilalte ci au colaborat pentru ca fiecare să atingă un nivel mai ridicat de bunăstare.

Activitatea face parte din Caravana “Educaţie şi voluntariat în Europa” a Centrului de Informare “Europe Direct” Bacău, în cadrul proiectului “Europe Direct Bacău 2017” aprobat de Consiliul Europei prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Mai multe detalii aici

Vizita de lucru la Bruxelles

În perioada 19-23 septembrie 2011, a avut loc o vizita de lucru la Bruxelles, la instituţiile europene pentru multiplicatori de informaţie europeană. Prof. Mara Merfea şi Florentina Neculau au făcut parte din echipa celor nouă multiplicatori de informaţie europeană ai Centrului Europe Direct Bacău, alături de reprezentanţi ai CED Brăila, Argeş şi Mureş.

Scopul vizitei la Bruxelles a fost cunoaşterea structurilor instituţionale ale Uniunii Europene, îndeosebi Comisia Europeană şi Parlamentul European. Activitatea de la Comisia Europeană a cuprins o tematică diversă: 2011 – Anul European al Voluntariatului, Programul Media Mundus, Programul Operaţional Regional şi Fondurile Structurale. Prezentările au fost urmate de dezbateri cu un rol important în exerciţiul comunicării atât la nivel instituţional european, cât şi în cadrul comunităţilor/ instituţiilor locale. A fost abordată problema modernizării instituţiilor Uniunii Europene din perspectiva Tratatului de la Lisabona. Am beneficiat de numeroase informaţii privind politicile Uniunii Europene, mai ales în domeniul educaţiei, tineretului, formării profesionale, ceea ce este util pentru desfăşurarea lecţiilor cu caracter instructiv-educativ. Ne-a impresionat accesul rapid la o diversitate de documente, acces oferit cetăţenilor de un serviciu de informare multilingvistic, care, completat de un suport logistic şi tehnic, conferă oricărui vizitator surprinzătoarea calitate de „deputat pentru o zi”.

Un alt punct al activităţii l-a constituit vizita la Parlamentul European, instituţie UE, aleasă în mod direct, care reprezintă cetăţenii statelor membre. Tratatul de la Lisabona îi acordă mai multe atribuţii, fiind parte a procesului de codecizie, alături de Consiliul de Miniştri. Am primit informaţii despre modul de funcţionare a Parlamentului European, în plen, dar şi în cadrul grupărilor şi partidelor politice, despre importanţa iniţiativei legislative/ rolul raportorilor etc.

Echipa multiplicatorilor de informare europeană a vizitat centrele de informare ale Uniunii Europene, de unde a achiziţionat materiale necesare diseminării proiectului. A participat, în zona instituţională din Bruxelles, la festivitatea care marca preluarea de către Polonia a preşedinţiei Uniunii Europene (România va primi acest statut în 2019).

O altă dimensiune a activităţii a constituit-o vizita la principalele obiective europene din Bruxelles: Atomium, Parcul Mini-Europe, Palatul Regal etc. Mini-Europe ne-a dezvăluit cele mai reprezentative simboluri ale celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar în spaţiul rezervat României (Palatul brâncovenesc Mogoşoaia) se auzeau s acordurile solemne ale imnului naţional. Dincolo de aspectele „tehnice” ale vizitei, Bruxelles, capitala, ne-a surprins şi impresionat profund cu centrul său istoric (considerat de Victor Hugo „cel mai frumos din Europa”), cu muzeele sale, cu impresionantele catedrale, cu unicitatea arhitecturală a edificiilor, precum şi prin atmosfera cosmopolită a urbei.

Activitatea desfăşurată în zona instituţională a Uniunii Europene este deosebit de importantă pentru aprofundarea cunoştinţelor despre construcţia europeană, necesare, de altfel, în procesul didactic. Programele de Limba latină şi Istorie pentru ciclul liceal includ capitole referitoare la Uniunea Latină, ideea europeană, tratatele constitutive ale Uniunii Europene, principiile fondatoare, instituţiile europene, simbolurile Uniunii Europene, problema identitate europeană/ identitate naţională, unitate, diversitate şi integrare europeană. Materialele dobândite în urma vizitei la Bruxelles sunt reale surse didactice utile pentru desfăşurarea unor lecţii interactive.

Diseminarea proiectului se realizează prin intermediul unei expoziţii tematice din holul Colegiului, al unui punct de informare, a unui material power-point şi a unui pliant care cuprinde informaţii referitoare la construcţia europeană din perspectivă diacronică, dar şi din punct de vedere al istoriei imediate.

Mulţumim Centrului Europe Direct Bacău, conducerii Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău pentru sprijinul şi oportunităţile create, în sensul acumulării de informaţie, dar şi al deschiderii către un deosebit orizont ştiinţific şi cultural. Am revenit în ţară mai experimentaţi în calitatea de colaboratori ai Europe Direct şi cu un accentuat sentiment de apartenenţăla „familia europeană”.

Mara Merfea, prof. istorie, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău