COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

Burse Profesori


Diana Popa: –profesor limba engleză Colegiul National Gh. Vranceanu, Bacau, formator Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, specialist CNFPA

In perioada 3-18 octombrie 2010, am participat la un stagiu de formare continuă job-shadowing Comenius, Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, desfăşurat la Przemyśl, în Polonia, beneficiind de finanţare de la Comunitatea Europeană prin intermediul Agenţiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi formării Profesionale.

Deşi am mai participat la alte cursuri şi seminarii cu sprijin financiar european este pentru prima dată când am beneficiat de un stagiu job-shadowing iar experienţa constituie o premieră şi la nivelul judeţului Bacău. Activitatea de formare prin job-shadowing oferă personalului implicat în educaţie posibilitatea de a se deplasa într-o altă ţară europeană, la o instituţie similară cu cea în care profesează şi se realizează prin observarea modului de organizare şi funcţionare a instituţiei gazdă şi prin implicarea participantului la stagiu în activităţile din instituţia respectivă. Astfel, am participat la activitatea curentă într-o instituţie de învăţământ europeană, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Foreign Languages Teacher Training College, Przemyśl, Polonia, specializată în formarea şi perfecţionarea profesorilor de limbi străine.

Stagiul s-a intitulat Job-shadowing for a European Career şi s-a desfăşurat conform unui program zilnic stabilit de institutia gazdă care a constat din asistenţe la cursuri, participare la seminarii şi cursuri practice, ore de predare (individuală şi colaborativă), observarea directă a organizării şi funcţionării colegiului, vizitarea unor licee din oraş şi program de socializare şi a fost realizat în aşa fel încât să răspundă intereselor mele profesionale.

Invitaţia de a participa la acest stagiu a avut la bază relaţia de prietenie şi colaborare profesională stabilită cu mentorul polonez Rober Oliwa, specialist în CALL (Computer Assisted Language Learning - Învăţarea unei Limbi Străine Asistată de Calculator) în urma unui curs la Cambridge, Marea Britanie în 2009. Aceasta a răspuns nevoii mele de formare continuă ca profesor de limba engleză la Colegiul National Gh. Vrănceanu ,şi formator în cadrul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău precum şi ideii de realizare a unui schimb de experienţă în vederea perfecţionării practicilor profesionale.

Am avut ocazia de a observa, compara, experimenta şi evalua propriile metode şi caracteristicile sistemului nostru de învăţământ având ca obiectiv principal dimensiunea aplicativă şi creativă în educatia elevilor şi adulţilor, lucrul într-un mediu european şi stabilirea unui dialog intercultural, pentru a împărtăşi cunoştinţe, experienţă, bune practici, a promova valorile culturale şi educative româneşti şi a contribui la înlăturarea stereotipiilor legate de România. Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de experienţă şi s-a facilitat cunoaşterea reciprocă cu efecte in formarea profesională.

Activitatea de formare mi-a oferit prilejul de a-mi îmbogăţi cunoştinţele metodice, culturale şi lingvistice cu accent pe utilizarea noilor tehnologii în predarea limbii engleze ca limbă străină (utilizarea creativă a programelor Audicity, Word, Hot Potatoes, Second Life, platforma Moodle, wiki, blog, web quest etc.). Am primit informaţii cu privire la sistemul de învăţământ polonez, regiunea şi oraşul Przemyśl, valorile şi tradiţiile culturii poloneze şi am participat la evenimente cultural-artistice, am vizitat Cracovia şi Auschwitz şi Birkenau am fost încântată de faptul că polonezii sunt un popor extrem de credincios, care preţuiesc familia şi prietenii şi sunt extrem de primitori. Am legat prietenii cu persoane implicate in acelasi domeniu de activitate cu care să comunic pe teme de interes şi după încheierea stagiului.

Am fost uimită de extraordinara organizare a Colegiului, de faptul că programele se bazează pe dezvoltarea abilităţilor de predare-învăţare-evaluare ale cursanţilor, cu accent pe comunicare şi dezvoltarea/formarea de competente socio-profesionale, studenţii având obligaţia de a participa la toate cursurile (care au doar caracter aplicativ), seminariile şi cursurile practice, lucrează de pe manuale, efectuează teme zilnic şi primesc note atât pe parcursul celor două semestre cât şi la examenele finale. Activităţile se desfăşoară numai în grupe de maximum 18 studenţi iar aceştia efectuează un stagiu de practică psiho-pedagogică pe toată durata ultimului an de studiu, având obligaţia de a preda patru ore pe săptămână ceea ce aduce un plus de valoare la pregătirea lor pentru cariera de dascăl.

Studenţii beneficiază de cursuri speciale de studiere a programelor şi manualelor şcolare şi de cursuri practice care să îi ajute la elaborarea lucrărilor de diplomă. Metodica predării limbilor străine constituie materie de bază şi se studiază pe parcursul tuturor celor trei ani de studii, spre deosebire de sistemul românesc unde se studiază doar un semestru, fiind grupată în module speciale pentru diferite grupe de vârstă. Am fost uimită să descopăr că la admiterea în colegiu unii studenţi au un nivel scăzut în ceea ce priveşte competenţele lingvistice, fiind chiar mai slabi decât unii elevi din clasa a 9 de la Colegiul Vrănceanu. Însă, tot spre surprinderea mea, în anul al doilea nivelul lor este extrem de ridicat, prin urmare sistemul funcţionează şi este deosebit de eficient. Experienţa de predare cu aceşti studenţi mi-a dovedit că au extraordinare abilităţi de comunicare şi prezentare, ştiu să înteracţioneze între ei şi cu profesorul şi lucrează foarte bine în echipă. Pe unii dintre ei i-am observat la catedră în timp ce îşi desfăşurau practica pedagogică şi am constat că au cunoştinţe lingvistice şi de metodică mai solide decât unii profesori de la noi.

Jobshadowing reprezintă o modalitate de a dobândi într-un timp scurt cunoştinţe şi experienţă profesională observând şi experimentând noi practici pedagogice, o oportunitate care nu este deocamdată disponibilă în România deoarece acestă practică nu a fost încă adoptată pentru profesori şi pe care o recomand tuturor colegilor. În ceea ce mă priveşte a răspuns nevoii mele de perfecţionare, contact şi experienţă într-un cadru european valoros, printr-un program bogat şi variat care va oferi elevilor şi adulţilor cu care lucrez un plus de calitate şi instrucţie comparabilă cu alte sisteme de învătământ europene.

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII - diseminare downloadabilă

Teoria învăţării mediate – un altfel de “pas” în drumul către învăţarea permanent

Prof. Diana Popa:profesor limba engleză Colegiul National Gh. Vranceanu, Bacau, Romania, formator Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, specialist CNFPA

În perioada 2-15 iulie 2011, am participat la stagiul de formare continuă Comenius “Activating Learning Processes: Feuerstein’s Structural Cognitive Modifiability and Mediated Learning Experience Theory and the Instrumental Enrichment Programme - Netherlands”. Cursul s-a desfăşurat în cadrul celei de-a 32-a Conferinţe Internaţionale organizate de Institutul Feuerstein în colaborare cu Universitatea Antwerpen din Belgia. Locaţia evenimentului, anul acesta, a fost oraşul Zwolle din Olanda. Ediţia anterioară a avut loc în ţara noastră, la Cluj-Nappoca, gazda fiind Univ. Babeş-Bolyai, mulţi ditre participanţi amintindu-şi cu plăcere de experinţa din România.

Conferinţa a debutat cu o festivitate de deschidere impresionantă: după discursul autorităţilor locale şi prezentarea obiectivelor turistice de către primarul oraşului, a urmat discursul profesorului Reuven Feuerstein care a vorbit despre impactul pe care teoria învăţării mediate l-a avut în ultimii 50 de ani asupra a sute de copii din întreaga lume. De asemenea, am avut surpriza de a audia un mini-concert de muzică clasică, susţinut de către copii cu sindromul Down. Participanţi din peste 30 de ţări de pe toate continentele şi-au exprimat mâhnirea pentru tragedia din Japonia, reprezentată la conferinţă.

Orarul a alternat orele de curs cu activităţi practice, interactive, de predare în perechi şi de aplicare efectivă a noţiunilor studiate, grupa din care am făcut parte (IE1) având ca formator principal pe Jeanne Zehr, profesor dr. din SUA, specialist în MLE (Mediated Learning Experience – Experienţa de învăţare mediată). De asemenea am elaborat, în cadrul unor ateliere de lucru şi sub îndrumarea formatorilor, planuri de lecţie şi alte simulări ale unor scenarii didactice care valorifică MLE. Instrumentele de lucru au fost oferite gratuit de către Institutul Feuerstein iar prelegerile susţinute de nume celebre precum Alex Kozulin, Rafi Feuerstein, Ruth Deutsch, Jo Leeber au scos în evidenţă felul în care teoria profesorului Feuerstein a fost aplicată în diferite ţări şi punctele forte ale acesteia în comparaţie cu alte teorii celebre: Piaget, Vîgoţki.

Lucrul în echipe multinaţonale a avut multiple beneficii: schimbul de bune practici în perimetrul didacticii tradiţionale sau moderne; în al doilea rând deschiderea interculturală creată la nivelul grupului, prin participarea profesorilor, psihologilor din ţări precum Hong Kong, Italia, Slovenia, Danemarca, Olanda, Ungaria. Nu în ultimul rând, putem menţiona şi faptul că participarea la activitatea de formare a unor părinţi ne-a făcut să conştietizăm o dată în plus că şcoala şi familia constituie un tot unitar care are acelaşi scop: medierea copilului.

Ce presupune însă această mediere? De ce teoria profesorului Feurestein are succes? De ce Scoţia a introdus IE in curriculum, iar studenţii sunt mediaţi pentru a deveni la rândul lor buni mediatori? Pentru că relevant nu e conţinutul în sine, care devine sau nu în timp important pentru cel care şi-l însuşeşte printr-o metodă sau alta. Important este să mediem elevii pentru ca ei să devină la rândul lor capabili de a–şi media propriul proces de învăţare, pentru a dezvolta funcţiile cognitive şi pentru a valorifica fiecare părticică din potenţialul copiilor sau al viitorilor adulţi. Medierea presupune a trasforma fiecare elev într-un „învăţăcel” permanent, pentru că învăţarea permanentă e mai mult decât o expresie deja arhicunoscută: e o realitate la care ar trebui să accedem toţi pentru a evada din irealitatea imediată în care accentul este pus în continuare pe informare, şi nu pe formare.

Demonstraţiile realizate de Rafi Feuerstein cu doi subiecţi: un adolescent cu dificultăţi de învăţare în aria ştiinţelor exacte şi un copil de 7 ani cu Sindromul Down, urmate de dezbateri, întrebări şi clarificări au arătat cât de important este modul în care copiii sunt mediaţi. Sloganul profesorului Feuerstein contrazice celebra zicală „Acceptă-mă aşa cum sunt!” şi subliniază poziţia acestuia faţă de aşa zişii parametri ficşi, cu care omul se naşte cum ar fi inteligenţa, funcţiile cognitive şi capacitatea de învăţare şi este cu atât mai elocvent în acest caz – „Dacă mă iubeşti, nu mă accepta aşa cum sunt!” – ajută-mă să devin mai inteligent şi mai independent.

În concluzie, cursul a oferit nu doar instrumente eficiente în lucrul cu elevii, ci şi o perspectivă de ansamblu asupra învăţământului în genere: nu există elevi dotaţi/ inteligenţi/etc şi elevi mai puţin inteligenţi, ci doar profesori sau părinţi care nu ştiu cum să îi ajute, să îi ghideze, să îi medieze.

METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII INTEGRATE A CONŢINUTULUI ŞI A LIMBII STRĂINE - CLIL

Popa Diana: profesor limba engleză Colegiul National Gh. Vranceanu, Bacau, Romania, formator Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, specialist CNFPA

Diseminare activitate stagiu de formare individuală Comenius CLIL – 2008, Exeter, Marea Britanie

În perioada 10-23 august 2008 am participat la un stagiu de formare continuă Comenius 2.2 în Exeter, Marea Britanie, în urma obținerii unui grant din partea Comisiei Europene, prin intermediul Agentiei Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Instituția organizatoare a stagiului, International Study Programmes, are o tradiție de 25 de ani în organizarea de cursuri de perfecționare sub patronatul Ministerului European al Educației și al Institutului de Formare Continuă pentru Profesori, Marea Britanie. Ţările reprezentate de participanţii la stagiu au fost: Spania, Guyana Franceză, Franța, Italia, Polonia și România.

Cursul a avut ca temă ”Metodologia predării-învățării integrate a conținutului și a limbii străine - CLIL” și a fost adresat profesorilor de limbi străine. Motivația alegerii acestui curs a avut în vedere domeniul de cercetare, CLIL, care nu dispune în România de specialiști pe această temă, deoarece este o direcție metodică recent adoptată la noi și chiar și în alte țări europene. Metoda presupune predarea într-o limbă străină a unor obiecte de studiu ce sunt în mod normal predate în limba maternă. Abordarea CLIL poate fi făcută atât de către un profesor de limbă străină care să predea un conținut dintr-o altă arie curriculară în limba străină, cât și de către un profesor de matematică, să spunem, care să predea obiectul său în limba străină.

Medota se bucură de o mare popularitate în țări cum ar fi Spania, Italia, Franța, care perfecționează un număr important de profesori din aceeași școală, în același timp, școala urmând mai apoi a avea două limbi de predare. Avantajul principal, de care ar putea profita și învățământul românesc, prin abordarea metodologiei în cauză, este faptul că elevii vor obține simultan noțiuni atât în limba maternă cât și într-o limbă de circulație europeană și studiile lor le-ar putea permite mai ușor accesul pe piața muncii oriunde în Uniunea Europeană, fără necesitatea altor teste de recunoaștere a nivelului de pregătire lingvistic sau a echivalării studiilor.

Deplasarea accentului de pe conținutul lingvistic al lecțiilor pe alte domenii de interes pentru elevi, înlesnită prin predarea integrată într-un conținut a unei limbi moderne îi va ajuta pe elevi să dobândească competențe cheie esențiale integrării și participării la viața socială la nivel european: comunicarea în limbi străine, ”a învăţa să înveţi”, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, sensibilizarea la cultură, elemente esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Acestă metodă de predare-învățare-evaluare răspunde nevoilor specifice ale elevilor, este adaptată diferitelor stiluri de învățare și inteligențelor multiple, presupune transferul de noțiuni de la o arie curculară la alta, încurajează autonomia elevului, asigură un progres mai rapid în raport cu alte metode și încurajează predarea cooperativă.

Cursul la care am participat a fost foarte riguros organizat, urmărind o multitudine de aspecte legate atât de planificarea unui curs cu specific CLIL cât și de crearea de material didactic, adaptarea tehnicilor de lucru, metode de evaluare, organizarea grupului de elevi etc. În cadrul orelor de curs organizatorii au oferit prezentări pe suport electronic ale unor aspecte ale metodologiei CLIL și materiale didactice specifice, urmate de aplicarea efectivă a acestora de către patricipanți lucrând în grup sau în perechi. După aplicare, am fost încurajați să evaluăm activitatea atât din punctul de vedere al elevului cât și al profesorului, urmărind avantajele, dezavantajele și modul în care ar putea fi adaptată la nevoile specifice fiecărui grup de elevi. În cadrul atelierelor de lucru, lucrand în echipe, am proiectat cursuri bazate pe metodologia CLIL adaptate la specificul claselor la care predăm.

Ni s-a oferit ocazia să purtăm discuții individuale cu profesorii de curs și să ne clarificăm anumite aspecte precum și să împărtășim experiența didactică personală cu ceilalți colegi. Unii participanţi la stagiu și-au prezentat instituţia de provenienţă și au diseminat aspecte legate de proiectele interculturale pe care le desfășoară iar câțiva colegi și-au manifestat intenția de a iniţia parteneriate şi proiecte de colaborare.

Stagiul ne-a oferit, de asemenea, prilejul de a socializa prin organizarea a două excursii (la Proiectul Eden și Coast to Coast), vizite la muzeu, Catedrala din Exeter, Primăria Locală, plimbări şi serate muzicale, de dans și poezie.

Anul acesta școlar am propus un curs de perfecționare la Casa Corpului Didactic Bacău ”Abordarea Cross-curriculară și CLIL” în care va fi fructificata experiența dobândită în urma acestui stagiu precum și a celorlalte 2 anterioare în Plymouth, Marea Britanie (2006) și la Universitatea Limerick, Irlanda (2007).

Teoria învăţării mediate – un altfel de “pas” în drumul către învăţarea permanenta

Popa Diana: profesor limba engleză Colegiul National Gh. Vranceanu, Bacau, Romania, formator Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, specialist CNFPA

Diseminare activitate stagiu de formare individuală Comenius - Imbogatire Instrumentala I, 2011, Swole, Olanda

În perioada 2-15 iulie 2011, am participat la stagiul de formare continuă Comenius “Activating Learning Processes: Feuerstein’s Structural Cognitive Modifiability and Mediated Learning Experience Theory and the Instrumental Enrichment Programme - Netherlands”. Cursul s-a desfăşurat în cadrul celei de-a 32-a Conferinţe Internaţionale organizate de Institutul Feuerstein în colaborare cu Universitatea Antwerpen din Belgia. Locaţia evenimentului, anul acesta, a fost oraşul Zwolle din Olanda. Ediţia anterioară a avut loc în ţara noastră, la Cluj-Nappoca, gazda fiind Univ. Babeş-Bolyai, mulţi ditre participanţi amintindu-şi cu plăcere de experinţa din România.

Conferinţa a debutat cu o festivitate de deschidere impresionantă: după discursul autorităţilor locale şi prezentarea obiectivelor turistice de către primarul oraşului, a urmat discursul profesorului Reuven Feuerstein care a vorbit despre impactul pe care teoria învăţării mediate l-a avut în ultimii 50 de ani asupra a sute de copii din întreaga lume. De asemenea, am avut surpriza de a audia un mini-concert de muzică clasică, susţinut de către copii cu sindromul Down. Participanţi din peste 30 de ţări de pe toate continentele şi-au exprimat mâhnirea pentru tragedia din Japonia, reprezentată la conferinţă.

Orarul a alternat orele de curs cu activităţi practice, interactive, de predare în perechi şi de aplicare efectivă a noţiunilor studiate, grupa din care am făcut parte (IE1) având ca formator principal pe Jeanne Zehr, profesor dr. din SUA, specialist în MLE (Mediated Learning Experience – Experienţa de învăţare mediată). De asemenea am elaborat, în cadrul unor ateliere de lucru şi sub îndrumarea formatorilor, planuri de lecţie şi alte simulări ale unor scenarii didactice care valorifică MLE. Instrumentele de lucru au fost oferite gratuit de către Institutul Feuerstein iar prelegerile susţinute de nume celebre precum Alex Kozulin, Rafi Feuerstein, Ruth Deutsch, Jo Leeber au scos în evidenţă felul în care teoria profesorului Feuerstein a fost aplicată în diferite ţări şi punctele forte ale acesteia în comparaţie cu alte teorii celebre: Piaget, Vîgoţki.

Lucrul în echipe multinaţonale a avut multiple beneficii: schimbul de bune practici în perimetrul didacticii tradiţionale sau moderne; în al doilea rând deschiderea interculturală creată la nivelul grupului, prin participarea profesorilor, psihologilor din ţări precum Hong Kong, Italia, Slovenia, Danemarca, Olanda, Ungaria. Nu în ultimul rând, putem menţiona şi faptul că participarea la activitatea de formare a unor părinţi ne-a făcut să conştietizăm o dată în plus că şcoala şi familia constituie un tot unitar care are acelaşi scop: medierea copilului.

Ce presupune însă această mediere? De ce teoria profesorului Feurestein are succes? De ce Scoţia a introdus IE in curriculum, iar studenţii sunt mediaţi pentru a deveni la rândul lor buni mediatori? Pentru că relevant nu e conţinutul în sine, care devine sau nu în timp important pentru cel care şi-l însuşeşte printr-o metodă sau alta. Important este să mediem elevii pentru ca ei să devină la rândul lor capabili de a–şi media propriul proces de învăţare, pentru a dezvolta funcţiile cognitive şi pentru a valorifica fiecare părticică din potenţialul copiilor sau al viitorilor adulţi. Medierea presupune a trasforma fiecare elev într-un „învăţăcel” permanent, pentru că învăţarea permanentă e mai mult decât o expresie deja arhicunoscută: e o realitate la care ar trebui să accedem toţi pentru a evada din irealitatea imediată în care accentul este pus în continuare pe informare, şi nu pe formare.

Demonstraţiile realizate de Rafi Feuerstein cu doi subiecţi: un adolescent cu dificultăţi de învăţare în aria ştiinţelor exacte şi un copil de 7 ani cu Sindromul Down, urmate de dezbateri, întrebări şi clarificări au arătat cât de important este modul în care copiii sunt mediaţi. Sloganul profesorului Feuerstein contrazice celebra zicală „Acceptă-mă aşa cum sunt!” şi subliniază poziţia acestuia faţă de aşa zişii parametri ficşi, cu care omul se naşte cum ar fi inteligenţa, funcţiile cognitive şi capacitatea de învăţare şi este cu atât mai elocvent în acest caz – „Dacă mă iubeşti, nu mă accepta aşa cum sunt!” – ajută-mă să devin mai inteligent şi mai independent.

În concluzie, cursul a oferit nu doar instrumente eficiente în lucrul cu elevii, ci şi o perspectivă de ansamblu asupra învăţământului în genere: nu există elevi dotaţi/ inteligenţi/etc şi elevi mai puţin inteligenţi, ci doar profesori sau părinţi care nu ştiu cum să îi ajute, să îi ghideze, să îi medieze.

DEZVOLTAREA COMPETENTEI CHEIE „A INVATA SA INVETI”

Popa Diana: profesor limba engleză Colegiul National Gh. Vranceanu, Bacau, Romania, formator Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, specialist CNFPA

În perioada 8-19 iulie 2012 am beneficiat de stagiul de formare continuă Comenius Programul de învățare pe tot parcursul vieții „Activarea Potențialului de învățare: Teoria modificabilității structurale cognitive și a experienței de învățare mediate și Programul de îmbogățire instrumentală”, cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene. Cursul a făcut parte din cea de-a 33-a Conferință Internațională de Vară organizată de Institutul Feuerstein, Israel în colaborare cu Universitatea Antwerpen din Belgia, la Paris, Franța și a avut participanți de pe toate continentele lumii. Pentru noi, stagiul a constituit absolvirea modului 2 (modul 1 a fost absolvit în vara anului 2011, în Olanda) din Programul de îmbogățire instrumentală și dobândirea statutului de „practicant” în urma aplicării metodei în cursuri opționale și a susținerii examenelor specifice.

Cursurile au fost organizate pe grupe de lucru în functie de experienţa cursanților în implementarea acestei teorii de învăţare. Latura aplicativă a cursului a constat în lucrul în echipe, perechi, sau individual, ateliere desfășurate în cadrul grupelor de curs, în cadrul cărora cursanții au efectuat exercițiile caracteristice instrumentelor studiate, au elaborat planuri de lecții, au predat individual sau colaborativ, au mediat, discutat și dezbătut temele de studiu. Sesiunile în plen, cu participarea profesorului Reuven Feuerstein, psihologi, cercetători, teoreticieni, părinți, elevi (prelegeri, demonstrații, interviuri, prezentări de proiecte în care metoda este implementată) au oferit informații de ordin teoretic sau demonstrativ.

Metoda implică existența a trei factori în procesul de învățare: subiectul, mediatorul (profesorul, părintele, psihologul etc.) și mediul înconjurător (obiectul învățării). Medierea presupune ajutorul primit de subiect prin intermediul întrebărilor pentru a descoperi cum poate fi efectuată o sarcină de lucru cât mai eficient. Accentul se mută de pe interacțiunea individului cu mediul pe calitatea actului de mediere și priceperea mediatorului de a realiza în individ schimbări structurale de natură cognitivă.

Programul de îmbogățire Instrumentală cuprinde 14 instrumente, lipsite de conținut, cu ajutorul cărora mediatorul trebuie să ajute subiectul să înțeleagă și să efectueze sarcini de lucru. Persoana mediată dobândește concepte transferabile în diverse domenii de studiu, conștientizează ce funcții și operații cognitive sunt activate prin efectuarea exercițiilor, descoperă strategii și principii de învățare și conectează toate acestea cu experiențele sale din viața reală. Anul acesta cele 7 instrumente studiate au fost: „Relații temporale”, „Relații familiale”, „Instrucțiuni”, „Progresii numerice”, „Relații tranzitorii”, „Silogisme” și „Modelul de proiectare reprezentațional”.

Am identificat multe diferențe între abordarea actului didactic în manieră tradițională, dar si mai surprinzător, între așa-zisele abordări moderne și medierea propusă de profesorul Feuerstein. Una dintre acestea ar fi folosirea exemplelor. La clasă, profesorul oferă exemple elevilor pentru a-i ajuta pe aceștia să înțeleagă noile noțiuni. Medierea presupune solicitarea exemplelor de la elevi. Faptul că elevul reușește să ofere exemple proprii pentru același concept după ce profesorul a dat deja un exemplu presupune activarea unei funcții cognitive primare –analogia- în timp ce faptul că el trebuie să furnizeze un exemplu de la început presupune decontextualizarea conceptului și transferul vertical, mult mai complex, al experienței de învățare.

Am asistat la o demonstrație LPAD (Instrumentul de măsurare a capacității de învățare dinamice) pe o persoană cu grave deficiențe de învățare datorate unei operații chirurgicale în urma căreia i s-a înlăturat lobul temporal stâng și pe un elev normal. Evaluarea dinamică a subliniat importanța shimbărilor survenite în individ în urma procesului de mediere care-l ajută să se adapteze la viață prin transferul de principii și concepte în contrast cu testele de evaluare a coeficientului de inteligență a unei persoane care pun un diacnostic și evaluează o stare de fapt și nu capacitatea individului de a-și îmbunătăți abilitățile.

Așadar, Teoria învățării mediate oferă șanse persoanelor cu probleme de învățare ereditare și medicale (autism, atac cerebral, sindrom Down) și provocări celor care doresc să-și eficientizeze potențialul prin dezvoltarea competenței cheie ”a învăța să înveți”. Indiferent însă de metoda aplicată pentru dezvoltarea abilităților cognitive ale unui individ, importantă este încercarea, procesul, și nu doar rezultatul. Poate aceasta este lecția ce ar trebui introdusă în sistemul nostru de învățământ unde accentul cade prea des pe performanța elevilor dotați și nu pe progresul tuturor, indiferent de nivelul pe care îl au sau de la care pornesc.

Prof. limba engleză Diana Popa profesor, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău

Prof. Limba și literatura română Chiribău-Albu Mihaela, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL AND ADULT

EDUCATION FOCUS ON SCOTLAND

SUNDAY 03 OCTOBER – FRIDAY 15 OCTOBER 2010

IN-SERVICE TRAINING IN THE FIELD OF FOREIGN LANGUAGES

Prof. Anca Rafiroiu: Colegiul Naţional Gh. Vrănceanu, Bacău

PLACE: DUNFERMLINE, SCOTLAND: DUNFERMLINE: Population: 56,000; 16 miles (25 kilometres) north of Edinburgh. Dunfermline, the ancient capital of Scotland, boasts a famous ancient abbey and a lovely park. It lies on the northern side of the Firth of Forth, at the southern gateway to the Scottish Highlands, and is ideally placed for visits to Edinburgh and to some of the most beautiful scenery of Scotland.

OBJECTIVES: This course was designed for teachers of English to students aged 10-19.

Participants had the opportunity:

 • to gain a huge variety of new teaching ideas & motivating materials ready to use in the classroom.
 • to keep abreast of changes in British Life and Society and the Education System and of new developments in the English Language
 • to exchange ideas and develop links with teachers from secondary schools in different European countries.

PROGRAMME

1. THE EDUCATION SYSTEM

 • Lecture: Education in Scotland- Recent developments ¤t issues (with Sheena Archibald Senior Depute Rector)
 • 2 Day visits to state Secondary Schools- Kirkcaldy High School and Dunfermline High School

2. FOCUS ON SCOTLAND

 • Illustrated lecture on Scottish History (with Dr Sheila Szatkowski )
 • Workshop: Scotland as portrayed in modern literature – Robert Burns’ influence on 20th century Scottish literature, poetry and prose (with Colin Stuart, lecturer in English Perth College)
 • Educational visit to Edinburgh

WORKSHOP ON TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND ADVANCED LANGUAGE TUITION (4 days with Dr Diana Hicks)

The workshop included:

 • the European ‘Lingua’ Project: “Staging Foreign Language Learning,” which entails motivating pupils through a variety of activities which engage their imaginations and creativity - innovative role play and drama activities, use of the media, poetry and stories.
 • learner styles and learner training - different strategies for differentiation
 • increasing motivation and inclusivity in the classroom
 • motivating large mixed ability classes
 • cross-curricular language teaching
 • developing learner autonomy
 • language analysis for teaching
 • all four skills - particularly integrated tasks
 • adapting course

MOTIVATING MATERIALS AND CREATIVE ACTIVITIES

FOR THE SECONDARY CLASSROOM

2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL AND IN ADULT EDUCATION

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

Anca-Silvia Martinescu: profesor de limba engleza la Colegiul National "Gh.Vranceanu"

In perioada 02-12.mai 2011 am participat la un stagiu de formare profesionala in cadrul Programului Sectorial Comenius, Mobilitati Individuale-Programul de Formare Continua pentru Personalul Implicat in Educatie din Invatamantul Preuniversitar in orasul Portsmouth, Marea Britanie, beneficiind de finantare din partea Comunitatii Europene prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.

De ce am participat la acest stagiu?

 • Pentru a-mi imbunatati si diversifica metodele de predare a limbii engleze elevilor de gimnaziu si liceu
 • Pentru a-mi diversifica materialele folosite in clasa si a obtine materiale,,gata facute” autentice
 • Pentru a-mi imbogati abilitatile de inovare la nivel de interdisciplinaritate
 • Pentru a cunoaste sistemul de invatamant din Marea Britanie precum si o parte a culturii britanice
 • Pentru a interactiona si a face schimb de idei cu alti colegi profesori provenind din spatial UE si nu numai

Cum mi-am atins obiectivele?

 • Participand la activitati de formare in domeniul predarii limbii engleze-cursuri si ateliere
 • Facand observatii directe in cadrul orelor de predare a limbii engleze , a limbilor straine si a altor discipline (muzica , informatica , matematica si abilitati practice) in doua scoli diferite
 • Vizitand obiectivele culturale din orasele: Portsmouth ,Southampton ,Winchester si Insula Wright
 • Participand la discutii si intalniri informale

Ce am obtinut in urma participarii la acest stagiu?

 • Noi idei de predare a limbii engleze
 • O varietate de materiale ce pot fi folosite in clasa
 • O mai buna cunoastere a aspectelor culturale din Marea Britanie si a limbii engleze
 • Legaturi stabilite cu alte cadre didactice din alte tari europene

Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools

Maria Chelba: profesor de informatica la Colegiul National "Gh.Vranceanu"

In perioada 8.10.2012 – 12.10.2012, am participat la un stagiu de formare continuă Comenius la Roma, Italia, în urma obtinerii unui grant de la Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale.

Cursul a avut ca temă EURODIDAWEB - UTILIZAREA ÎN SCOP PEDAGOGIC A INTERNETULUI ŞI A METODELOR MULTIMEDIA. si a fost adresat profesorilor. Motivatia alegerii acestui curs a avut în vedere domeniul de cercetare, utilizarea instrumentelor Web3.0 in e-learning, platforme educationale open source, platforma PLONE, care nu dispune în România de specialisti pe această temă, deoarece este recent utilizata in tări europene in cadrul sistemului educational.

Stagiul de formare continuă din cadrul Programului Sectorial Comenius a fost organizat de F.C. “EUROPACLUB” MINISTERO DELL ‘ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO , a avut o durată de 5 zile/25 de ore şi s-a desfăşurat în laboratorul de informatică al UNIVERSITATII LA SAPIENZA ROMA , situat in Via dei Volsci, 112, dotat la cele mai înalte standarde tehnologice : calculatoare , videoproiector, sistem audio si conexiune la Internet de mare viteza.

Am fost 12 de cursanti din cinci tari: Romania, Polonia, Bulgaria, Grecia si Turcia.Cursul de formare a urmarit crearea si dezvoltarea de competente digitale pentru realizarea de pagini web utilizand instrumentele multimedia, de dezvoltare si integrare de continuturi intr-un site pe platforma educationala PLONE, de administrare a continuturilor si utilizatorilor acestui site.La acest curs am invatat sa utilizam efectiv platforma open source PLONE, sub indrumarea directa a domnului profesor Stefano Lariccia, expert in domeniu IT asistat de domnul Alberto Pigliacelli si doamna profesor Mariangela Scaglia .

Orarul a alternat orele de curs cu activităţi practice, interactive, de predare si de aplicare efectivă a notiunilor studiate, sub indrumarea permanenta a formatorilor. Fiecare cursant a lucrat pe propriul calculator, cursul a fost proiectat pe tabla interactiva, astfel fiecare cursant a putut vedea exemplificarile lectorului. Instrumentele au fost usor de utilizat, conexiunea Internet fiind permanenta. Fiecare cursant a postat proiectul realizat pe platforma educationala Eurodidaweb realizata in PLONE unde il si putea administra, iar toti cursantii puteau vizualiza continutul proiectelor postate.

Pentru mine, ca profesoara de Informatica si TIC, acest curs a fost foarte benefic, pentru ca mi-am dezvoltat abilitătile de utilizare a notiunilor IT dobandite în predare, am invatat sa utilizez platforma open-source PLONE , cu instrumentele oferite de internet şi conţinuturile multimedia, cu modul de dezvoltare şi integrare a conţinuturilor într-un site PLONE. Am constientizat avantajele si usurinţa realizarii unui site Plone pentru diferite proiecte din şcoală, precum si pentru predarea conţinuturilor din programa aferentă disciplinei, într-o manieră modernă, digitala.

Am avut ocazia de a observa, compara, experimenta şi evalua propriile metode şi caracteristicile sistemului nostru de învăţământ având ca obiectiv principal dimensiunea aplicativă şi creativă în educaţia elevilor, lucrul într-un mediu european şi stabilirea unui dialog intercultural, pentru a împărtăşi cunoştinţe, experienţă, bune practici, a promova valorile culturale şi educative româneşti şi a contribui la înlăturarea stereotipiilor legate de România. Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de experienţă şi s-a facilitat cunoaşterea reciprocă cu efecte in formarea profesională.

Activitatea de formare mi-a oferit prilejul de a-mi îmbogăţi cunoştinţele metodice, culturale şi lingvistice cu accent pe utilizarea noilor tehnologii in activitatea didactica. Am primit informaţii cu privire la sistemul de învăţământ italian, regiunea Lazio şi oraşul Roma, valorile şi tradiţiile culturii italiene şi am participat la evenimente cultural-artistice, slujba de la Vatican oficiata de Papa Benedict al XVI-lea, am vizitat Roma, Colosseum, Vatican, Fontana di Trevi, Columna lui Traian etc, am fost încântată de faptul că italienii sunt un popor credincios, preţuiesc familia şi prietenii şi sunt extrem de primitori. Am legat prietenii cu persoane implicate in acelaşi domeniu de activitate cu care să comunic pe teme de interes şi după încheierea stagiului.

E-Learning Producing Interactive & Multimedia Content

Mihaela Ciubotariu: profesor de informatica la Colegiul National "Gh.Vranceanu"

În perioada 26-30 august 2013, am participat la stagiul de formare continuă Comenius “E-Learning Producing Interactive & Multimedia Content,” ce s-a desfăşurat la Roma, Italia. Cursul a avut ca temă E-Learning - Producerea de conținut multimedia interactiv. si a fost adresat profesorilor. Motivatia alegerii acestui curs a avut în vedere tehnici de dezvoltare a conţinutului e-learning , dezvoltare şi integrare de conţinuturi într-un site pe platforma educaţională Moodle, de administrare a conţinuturilor şi utilizatorilor . Stagiul de formare continuă din cadrul Programului Sectorial Comenius a fost organizat de F.C. “EUROPACLUB” LIDS “SAPIENZA” UNIVERSITY– ROMA , a avut o durată de 5 zile/25 de ore şi s-a desfăşurat într-un laborator de informatică din dotarea UNIVERSITATII LA SAPIENZA ROMA , situat in Via dei Volsci, 122, dotat la cele mai înalte standarde tehnologice : calculatoare , videoproiector, sistem audio si conexiune la Internet de mare viteza.La curs au participat 22 Profesori din: România, Portugalia, Polonia, Spania, ,Letonia, Estonia şi Macedonia .

OBIECTIVE:

 • Principal obiectiv al cursului se refera la tehnici de dezvoltare a conţinutului e-learning .
 • dezvoltare şi integrare de conţinuturi într-un site pe platforma educaţională Moodle, de administrare a conţinuturilor şi utilizatorilor
 • crearea de conţinut multimedia cum ar fi clipuri video, fişiere audio, imagini
 • utilizarea continutului multimedia în procesul (medii) de învăţare , crearea de cd-uri cu lecţii pe un LCMS( platforma www.elearning2.uniroma1.it )

La acest curs am invatat sa utilizam efectiv platforma www.elearning2.uniroma1.it., sub indrumarea directa a domnului profesor Luca Reitano , asistat de domnul Alberto Pigliacelli si doamna profesor Mariangela Scaglia .

Orarul a alternat orele de curs cu activităţi practice, interactive, de predare si de aplicare efectivă a notiunilor studiate, sub indrumarea permanenta a formatorilor. Modul de lucru a fost individual si pe echipe. Fiecare cursant a lucrat pe propriul calculator, cursul a fost proiectat pe tabla interactiva. Instrumentele au fost usor de utilizat, conexiunea la Internet fiind permanenta. Fiecare grupa de cursanti /cursant a postat proiectul realizat pe platforma www.elearning2.uniroma1.it , iar proiectelor postate puteau fi vizualizate de toti cursantii.

Acest curs a fost foarte benefic pentru mine, am invatat sa dezvoltam şi sa integram conţinuturi într-un site pe platforma educaţională Moodle, de administrare a conţinuturilor şi utilizatorilor, utilizarea continutului multimedia în procesul (medii) de învăţare , crearea de cd-uri cu lecţii pe un LCMS.

Am avut ocazia de a observa, compara, experimenta şi evalua propriile metode şi caracteristicile sistemului nostru de învăţământ având ca obiectiv principal dimensiunea aplicativă şi creativă în educaţia elevilor, lucrul într-un mediu european şi stabilirea unui dialog intercultural, pentru a împărtăşi cunoştinţe, experienţă, bune practici, a promova valorile culturale şi educative româneşti şi a contribui la înlăturarea stereotipiilor legate de România. Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de experienţă şi s-a facilitat cunoaşterea reciprocă cu efecte in formarea profesională.

Activitatea de formare mi-a oferit prilejul de a-mi îmbogăţi cunoştinţele metodice, culturale şi lingvistice cu accent pe utilizarea noilor tehnologii in activitatea didactica. Am primit informaţii cu privire la sistemul de învăţământ italian, regiunea Lazio şi oraşul Roma, valorile şi tradiţiile culturii italiene şi am participat la evenimente cultural-artistice, slujba de la Vatican oficiata de Papa Benedict al XVI-lea, am vizitat Roma, Colosseum, Vatican, Fontana di Trevi, Columna lui Traian etc, am fost încântată de faptul că italienii sunt un popor credincios, preţuiesc familia şi prietenii şi sunt extrem de primitori. Am legat prietenii cu persoane implicate in acelaşi domeniu de activitate cu care să comunic pe teme de interes şi după încheierea stagiului.