COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

Teaching


Proiect de Parteneriat multilateral Leonardo da Vinci “Teaching Methods in English”, 2010-1NO1-LEO04-01826 2

Perioada de implementare: 2010-2012

Scop: realizarea de schimburi de bune practici pedagogice bazate pe noi tehnologii CAL (Computer-Assisted Learning) şi CLIL (Content and Language Integrated Learning).

24 mobilităţi cadre didactice

Ţări participante: Norvegia (tara coordonatoare), România, Germania, Slovacia

Co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Lifelong Learning, grant 26.000 Euro

Coordonator, prof. Diana Popa

Proiectul “Teaching Methods in English” a reunit 4 tari europene (profesori, elevi și membri ai personalului managerial) cu scopul de a oferi profesorilor oportunitățile, metodele și sprijnul de care au nevoie pentru a urma o carieră plină de succes în calitate de cadre didactice.

Profesorii participanti au impartasit valori culturale, au comparat metode de predare-invatare-evaluare și s-au dobândit noi tehnici de predare bazate pe TIC, participând la scurte cursuri de formare în tările partenere, realizand inter-asistente la ore, antrenându-se în ceea ce privește predarea colaborativă, creând materiale didactice utile și, de asemenea, organizând 4 „seminarii” în timpul mobilităților în fiecare țară participantă din septembrie 2010 până în mai 2012. La final, participantii au (re)evaluat propriile metode și sisteme de învățământ naționale dintr-o nouă perspectivă, comprându-le cu valorile educaționale stabilite la nivel european.

Proiectul s-a adresat și elevilor având în vedere că ei au fost beneficiarii oportunităților egale în educație, cei care s-au bucirat de diversificarea programei școlare, de activitățile organizate in cadrul proiectelor. Astfel, S-au propus cursuri opționale legate de compararea a diverse teme culturale, bazate pe CAL (Predarea asistata de calculator) și CLIL (Predarea integrata intr-un continut a limbii straine). Prin împărtășirea de practici bune și concentrarea pe uilizarea de noi tehnologii, proiectul a avut contributii si la îmbunătățirea sistemului managerial în instituțiile partenere.

Produsele finale ale parteneriatului: un site al proiectului, un blog, moodle, wiki și un DVD cu înregistrări video ale lecțiilor demonstrative sustinute in timpul mobilitatilor, împreună cu o broșură incluzând bune practici metodologice. Evolutia proiectului a fost diseminata pe toata perioada implementarii, in cadrul acestor activitati fiind implicati si reprezentanti ai comunitățile locale și presa.

 

Obiectivele parteneriatului

- Definirea rolului profesorilor în sistemele educaționale ale țărilor participante;

- Analizarea, compararea și îmbunătățirea managementului clasei de elevi în instituțiile paricipante;

-  Realizarea de programe de formare continua pentru profesori participanti;

- Îmbunătățirea abilităților lingivistice și de predare ale profesorilor din grupurile ţintă;

- Încurajarea folosirii noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evluare;

- Încurajarea  implementării CLIL (predarea integrată într-un conţinut a unei limbi străine) și predarea dincolo de programa școlară și de barierele culturale.

 

Echipa de proiect:

Coordonator Proiect –Diana Popa, prof. limba engleza

Responsabil probleme finaciare - Director – Gabriel Andrei

Responsabil activitati selectie profesori mobilitati Director adjunct, Doina Marinov

Responsabil comunicare – prof. Anca Marinescu prof. limba engleza

Responsabil site proiect- Maria Chelba prof. Informatica

Responsabil coodronare activitati la nivelul scolii, Muraru Gabriela, prof. Limba engleza

Responsabil jurnal de proiect, redactare documente, Marian Popa Prof. matematica

Responsabil diseminare activitati Merticaru Cristi prof. matematica

Responsabil evaluare activitati proiect Rafiroiu Anca prof. limba engleza

Responsabil produse finale Nita Doina prof. geografie

Rezumat proiect

Proiect de Parteneriat multilateral Leonardo da Vinci “Teaching Methods in English”, 2010-1NO1-LEO04-01826 2

Perioada de implementare: 2010-2012

Scop: realizarea de schimburi de bune practici pedagogice bazate pe noi tehnologii CAL (Computer-Assisted Learning) şi CLIL (Content and Language Integrated Learning).

24 mobilităţi cadre didactice

Ţări participante: Norvegia (tara coordonatoare), România, Germania, Slovacia

Co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Lifelong Learning, grant 26.000 Euro

Coordonator, prof. Diana Popa

Proiectul “Teaching Methods in English” a reunit 4 tari europene (profesori, elevi și membri ai personalului managerial) cu scopul de a oferi profesorilor oportunitățile, metodele și sprijnul de care au nevoie pentru a urma o carieră plină de succes în calitate de cadre didactice.

Profesorii participanti au impartasit valori culturale, au comparat metode de predare-invatare-evaluare și s-au dobândit noi tehnici de predare bazate pe TIC, participând la scurte cursuri de formare în tările partenere, realizand inter-asistente la ore, antrenându-se în ceea ce privește predarea colaborativă, creând materiale didactice utile și, de asemenea, organizând 4 „seminarii” în timpul mobilităților în fiecare țară participantă din septembrie 2010 până în mai 2012. La final, participantii au (re)evaluat propriile metode și sisteme de învățământ naționale dintr-o nouă perspectivă, comprându-le cu valorile educaționale stabilite la nivel european.

Proiectul s-a adresat și elevilor având în vedere că ei au fost beneficiarii oportunităților egale în educație, cei care s-au bucirat de diversificarea programei școlare, de activitățile organizate in cadrul proiectelor. Astfel, S-au propus cursuri opționale legate de compararea a diverse teme culturale, bazate pe CAL (Predarea asistata de calculator) și CLIL (Predarea integrata intr-un continut a limbii straine). Prin împărtășirea de practici bune și concentrarea pe uilizarea de noi tehnologii, proiectul a avut contributii si la îmbunătățirea sistemului managerial în instituțiile partenere.

Produsele finale ale parteneriatului: un site al proiectului, un blog, moodle, wiki și un DVD cu înregistrări video ale lecțiilor demonstrative sustinute in timpul mobilitatilor, împreună cu o broșură incluzând bune practici metodologice. Evolutia proiectului a fost diseminata pe toata perioada implementarii, in cadrul acestor activitati fiind implicati si reprezentanti ai comunitățile locale și presa.

 

Obiectivele parteneriatului

- Definirea rolului profesorilor în sistemele educaționale ale țărilor participante;

- Analizarea, compararea și îmbunătățirea managementului clasei de elevi în instituțiile paricipante;

-  Realizarea de programe de formare continua pentru profesori participanti;

- Îmbunătățirea abilităților lingivistice și de predare ale profesorilor din grupurile ţintă;

- Încurajarea folosirii noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evluare;

- Încurajarea  implementării CLIL (predarea integrată într-un conţinut a unei limbi străine) și predarea dincolo de programa școlară și de barierele culturale.

 

Echipa de proiect:

Coordonator Proiect - Diana Popa, prof. limba engleza

Responsabil probleme finaciare - Director – Gabriel Andrei

Responsabil activitati selectie profesori mobilitati Director adjunct, Doina Marinov

Responsabil comunicare – prof. Anca Marinescu prof. limba engleza

Responsabil site proiect- Maria Chelba prof. Informatica

Responsabil coodronare activitati la nivelul scolii, Muraru Gabriela, prof. Limba engleza

Responsabil jurnal de proiect, redactare documente, Marian Popa Prof. matematica

Responsabil diseminare activitati Merticaru Cristi prof. matematica

Responsabil evaluare activitati proiect Rafiroiu Anca prof. limba engleza

Responsabil produse finale Nita Doina prof. geografie

Prima mobilitate din proiect - Norvegia 22-28 noiembrie 2010

NORVEGIA 22-28 noiembrie 2010 - prima întâlnire de proiect, în Norvegia, la Larvik, la care au participat 5 profesori români. În cadrul deplasării, s-au desfăşurat numeroase activităţi: ore de curs, sesiune de prezentări ale ţărilor participante, sistemelor de învăţământ, ale şcolilor participante,oportunităţile de formare continuă şi perfecţionare pentru cadre didactice. La nivel cultural, a fost organizat un spectacol cu program artistic al elevilor din Norvegia, turul oraşului, seară de Crăciun Tradiţională (Pre-Christmas Dinner).

Detalii legate de vizită:

Participanţi:

Norvegia: Ingrid Tanner, Mette Enger Hansen, Sølvi Anvik, Bente Hoel, Bakir Ahmethodzic, Anne Thorenfeldt;

România: Diana Popa, Gabriel Andrei, Merticaru Cristi, Marian Popa, Anca Doina Rafiroiu;

Spania: Esteban Pérez Lacort, Mercedes Robles Escobedo Angela Bernal Moro;

Germania: Hildegard Trager, Rudolf Puryear, Andreas Huber;

Slovacia: Lydia Haliakova, Tibor Bena, Tomas Galandak, Ivana Frandoferova, Eva Kozova, Katarina Grebeciova.

23 noiembrie 2010: deschiderea oficială a activităţilor vizitei, la Ostre Halsen Sportell, Larvik. Reprezentanţi din fiecare ţară au prezentat materialelor pregătite pentru vizită şi anume: ţară, sistemul de învăţământ instituţia de provenienţă, oportunităţile de formare continuă şi calificările necesare pentru o carieră în învăţământ. De asemenea, gazdele au pregătit o scurtă lecţie de limba norvegiană şi au organizat o activitate culturală, Norwegian ringdance. Participanţii au asistat la două ore de curs din cadrul departamentului de media şi comunicaţii şi, de asemenea, s-a organizat turul oficial al şcolii de către elevi din cadrul departamentului tehnic şi industrial.

25 noiembrie 2010: directorul instituţiei gazdă, Thor Heyerdahl a ţinut un discurs de deschidere şi s-a realizat a două parte a turului şcolii. S-au oferit informaţii cu privire la idei educaţionale principiile arhitecturale şi conceptuale care stau la baza noii clădiri a şcolii care practic reuneşte toate liceele din oraşul Larvik. Profesorii au participat la un curs de formare continuă bazat pe untilizarea noilor tehnologii în predare-învăţare-evaluare, susţinut de Anne Thorenfeldt, Bakir Ahmethodzic şi Ingrid Tanner, cu accent pe platforma NDLA, Wordle, pagină web, învăţarea ITS şi directiva. La finalul cursului s-au purtat discuţii şi s-au schimbat impresii. Masă a fost servită la restaurantul Tigris, care este de asemenea un loc de training pentru elevii şcolii care participă la cursuri pentru a deveni bucătari şi chelneri. Au urmat activităţi pe grupe pentru dezbaterea materialelor prezentate în ziua anterioară.

S-a organizat o vizită în partea veche a oraşului (Larvik) , s-au degustat mâncăruri tradiţionale norvegiene de peşte într-un magazin specializat de lângă port şi s-a vizitat Bølgen, noul centru cultural modern din Larvik. Au urmat cina la un restaurant grecesc şi o şezătoare în jurul focului.

26 noiembrie 2010: s-au reluat activităţile de grup şi a avut loc o şedinţa de lucru pentru coordonatorii din fiecare ţară reprezentată pentru a evalua progresul proiectului şi a planifică activităţile ulterioare. Particpantii au completat chestionare de evaluare, s-au oferit diplomele de participare, a avut loc o scurtă întâlnire cu elevi reprezentanţi ai departamentului media al liceului şi s-au fost făcute fotografii de grup. Întâlnirea finală a avut drept scop asigurarea feedback-ului vizitei şi distribuirea de sarcini, activităţi previzionate şi stabilirea de noi termene limita. Participanţii au vizitat oraşul iar seară finală s-a sărbătorit cu o masă tradiţionlă norvegiană dinainte de Crăciun la Grand Hotel, Larvik.

A doua mobilitate din proiect - Bratislava,Slovacia

SLOVACIA 5-9 aprilie 2011 –a două vizită de proiect la Bratislava, Slovacia, în cadrul căreia România a fost reprezentată de 8 profesori.

Detalii legate de vizită:

Norvegia: Ingrid Tanner, Sølvi Anvik, Mette E. Hansen;

România: Diana Popa, Gabriela Muraru, Michaela Cojan, Stela Onică, Andrei Gabriel, Francisc Coşa, Florin Curbat, Vasile Constantin;

Spania: Esteban P. Lacort, Marta P. Lechuga, Lucia P. Bujalance, Miguel A. Galvez, Juan V. Toscano, Jose S. Gracia;

Germania: Rudolf Puryear, Hildegard Träger, Agnes Wagner;

Slovacia: Eva Kozová, Tibor Beňa, Ivana Frandoferová, Lýdia Haliaková, Katarína Grebečíová, Magda Repáňová, Tomáš Galandák, Marek Piga.

6 aprilie 2011: întâlnirea reprezentanţilor celor 5 ţări la Stredná Priemyselná Škola dopravná (LiceuTehnic de Transport) unde d-nele directoare Eva Kozová, şi Lýdia Haliaková au susţinut discursuri la deschiderea vizitei şi s-a făcut o prezentare a Slovaciei şi a oraşului Bratislava. A urmat o scurtă lecţie de limba slovacă.

Coordonatorul de proiect a oferit detalii referitoare la organizarea activităţilor şi au urmat porezentarile analizelor SWOT analysis asupra managementului instituţiilor partenere de proiect. Elevii au oferit un tur al şcolii. Activităţile au continuat cu prezentări aler folosirii noilor tehnologii în predare-învăţare-evaluare şi s-au vizionat scurte secvenţe de lecţii filmate în fiecare şcoală pentru a demonstra modul în care metodele bazate pe TIC pot fi puse în practică. Au urmat dezbateri cu privire la avantajele şi dezavantajele acestor metode şi un tur al centrului istoric al Bratislavei oferit de un profesor de istorie al liceului.

7 aprilie 2011: Atelier de lucru în echipe pentru compararea materialelor prezentate în ziua anterioară (managementul instituţional şi folosirea noilor tehnologii în predare-învăţare-evaluare) conform anumitor criterii stabilite de comun acord. Participanţii au fost organizaţi în trei grupe diferite şi au asistat la ore de curs bazate pe şi s-au făcut asistente la ore de curs şi ateliere de lucru bazate pe folosirea noilor tehnologii în predare.

Au urmat prezentări asupra rolului profesorului şi managementul claselor de elevi. S-au adresat întrebări, au avut loc discuţii pe această tema şi s-au comparat informaţii. S-a continuat lucrul în echipe pentru centralizarea informaţiilor şi concluzionări referitoare la cele 3 prezentări de pe parcursul vizitei:

-Management in participating institutions

-The use of ICT in participating institutions

-Class management and the role of the teacher

În paralel, coordonatorii au susţinut o şedinţa de lucru pentru reorganizarea sitului de proiect, evaluarea progresului proiectului, feedback-ului vizitei, activităţi previzionate şi stabilirea de noi termene limita.

8 aprilie 2011: finalizarea concluziilor şi centralizarea informaţiilor privind cele trei direcţii de interes enunţate. Responsabilul cu siteul de proiect a informat participanţii cu privire la nouă modalitate de utilizare a sitului.S-a discutat în plen modul în care va fi organizată vizită în Spania, următoarea mobilitate şi s-a hotărât că Germania să fie ultima ţară vizitată (şi nu România, aşa cum era prevăzut iniţial în programul actititatilor pentru a putea beneficia de minifestivalul din Landshut în desfăşurare în luna mai 2012).

S-a hotărât că produsele finale să fie finalizate până la începutul lunii iunie după cum urmează: România materialul referitor la noile tehnologii, Germania cel legat de managementul instituţional, Slovacia – încărcarea prezentărilor pe situl de proiect, Spania CD-ul cu modele de metode de învăţare şi materilalel despre rolul profesorului şi managementul clasei de elevi iar Norvegia centralizarea informaţiilor din chestionarele aplicare şi pregătirea raportului final.

S-au făcut fotografii de grup, s-au înmânat daruri simbolice şi s-au primit diplomele de participare iar apoi echipa de proiect a asistat la spectacolul de operă +Turandot+ de Puccini la Teatrul Naţional.

Feedback participanţi

" Întâlnirea a avut loc la Liceul Vocaţional Stredna Priemyselna din capitală Slovaciei, fiind a 2 a din cadrul proiectului, după cea din Norvegia din luna noiembrie a anului trecut. Colegiul Naţional Gh. Vrănceanu a fost reprezentat de o echia de 8 cadre didactice." - Manager de proiect, prof. limba engleză Diana Popa

"Activităţile au inclus asistente la diferite ore de curs bazate pe folosirea noilor tehnologii, predate în limba engleză, s-au prezentat şi s-au dezbătut materiale pe teme de interes comun (managementul clasei de elevi, metode de predare-învăţare-evaluare bazate pe folosirea noilor tehnologii, managementul instituţional şi lecţii demonstrative înregistrate) pentru a desăvârşi idei, opinii, schimburi de experienţă între ţările participante, şi pentru a împărtăşi metode de predare care să poată fi aplicate la nivel european. De asemenea, programul a inclus activităţi de socializare: turul oraşului, vizite la muzee şi spectacol de operă. Materialele şi concluziile conturate în urmă dezbarerilor vor fi incluse într-o broşură şi vor fi disponibile şi pe site-ul de proiect." - Director, prof. matematică Andrei Gabriel

"Am reuşit să ne cunoaştem mai bine partenerii de proiect, “work-shop”-urile au fost mai eficiente decât cele din Norvegia datorită experienţei accumulate, este de remarcat ospitalitatea slovacilor iar grupul nostru a dat dovadă de professionalism, unitate, relaţii sudate ceea ce a dus la eficienţa ridicată a acţiunilor întreprinse." -  prof. limba engleză Gabriela Muraru"

Proiectul Comenius <<Teaching methods in English>> (Metode de predare în limba engleză) mi-a permis să întru în contact cu diferite abordări în ceea ce priveşte folosirea ICT (Information and Computer Technology) în procesul de predare/evaluare. A fost interesant să constat că aceleaşi avantaje/dezavantaje, oportunităţi sau concluzii pe care le-am formulat în prezentarea lecţiei demonstrative s-au regăsit şi în prezentările colegilor parteneri din Germania, Spania sau Norvegia. Un plus al acestui schimb de experienţă este faptul că am reuşit în timpul discuţiilor care au avut loc la activităţile desfăşurate în echipe de lucru să conturez idei şi tehnici pe care le voi formulă în lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I la care lucrez acum. Nu pot decât să fiu pe deplin mulţumită că această vizită va avea o concretizare şi în lucrarea mea." - prof. limba franceză Mihaela Cojan

"Vizită în Slovacia este pentru mine prima experienţă de acest gen. Păstrez o amintire caldă a tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit acolo. Eficienţi şi implicaţi am parcurs toare activităţile programate până la produsele finale. A fost un schimb de experienţă real, care m-a îmbogăţit cu informaţii despre sistemele de învăţământ aplicate în ţările participante, cu numeroase metode de predare cu utilizarea TIC , cu cunoştinţe despre cultură şi obiceiurile ţării organizatoare şi cu o lista impresionantă de prieteni." - prof. religie Vasile Constantin

"În ceea ce mă priveşte, m-am simţit foarte bine, atât în compania colegilor mei, cât şi a celor veniţi din celelalte ţări. S-au creat anumite simpatii, şi pe viitor sunt convins că relaţiile de prietenie se vor menţine, atât prin intermediul mail-urilor, cât şi personal, pentru că vom avea ocazia să desăvârşim amiciţiile şi la următoarele întâlniri din cadrul proiectului." - prof. fizică Curbat Florin

"Am remarcat preocuparea profesorilor din toate ţările participante la proiect pentru găsirea de metode cât mai adecvate stimulării motivaţiei elevilor de a participa la ore şi de a învaţă cât mai mult, ceea ce atestă faptul că lipsa unei motivaţii pentru învăţare a elevilor nu este doar o problema locală a noastră ci este o problema în multe ţări ale Europei. Şcoală vizitată este subfinanţată, fiind într-o situaţie mai precară decât majoritatea şcolilor româneşti (cele din Bacău arată cu mult mai bine şi par a fi mult mai bine dotate). Programa pare a fi substanţial mai redusă decât la noi astfel că se poate lucra mult mai “în tihna” şi cu mai puţină presiune dar şi cu mai multă eficientă asupra conţinuturilor alese. Preocuparea profesorilor prezenţi pentru a găsi exemple din sferele de interes ale elevilor şi cât mai noi şi moderne pentru a susţine noţiunile prezentate în cadrul unei lecţii. Multe aspecte comune între învăţământul din Slovacia şi cel românesc dovadă moştenirea comună comunistă. Diferenţieri majore între sistemele de management ale instituţiilor şcolare din diverse ţări (ex. Modul de alegere a directorilor) şi chiar în raporturile cu autorităţile locale." - prof. chimie Stela Onică

" - materialele vizionate au fost categoric interesante şi personal am de gând să folosesc informaţiile primite;

- atenţie şi profesionalism în prezentarea că şi unitate în faţă celorlalte echipe;

- este imperios necesar să reuşim să realizăm ieşiri de socializare cu întreagă cancelarie; a fost atât de bine în grupul care s-a deplasat la Bratislava încât cred sincer că, dacă ne-am cunoaşte mai bine, cancelaria noastră va deveni cea mai unită şi râvnită cancelarie!

- bună dispoziţie şi respectul faţă de opiniile şi părerile colegilor au fost manifestările prezente permanent;" - prof. matematică Francisc Cosa

Coordonatorii proiectului au reuşit să asigure un echilibru în cadrul echipei de proiect (membrii echipei sunt eterogeni atât că specialitate cât şi că experienţă în desfăşurarea unei activităţi de acest gen) şi s-a reuşit aducerea la un standard optim a multitudinii de diferenţe existente natural în ceea ce priveşte sistemul propriu de valori, diversitatea fondului de cultură generală şi profesională, părerile, presupunerile şi comportamentele.

A treia mobilitate din proiect - Cordoba, Spania

Detalii legate de vizită:

Participanti:

Slovacia: Eva Kozova, Tibor Bena, Ivana Frandoferova, Lydia Haliakova, Catarina Grebeciova, Magdalena, Repanova, Tomas Galandak, Marek Piga,

Romania: Anca S Martinescu, Maria Chelba, Doina Leonte, Gabriel Andrei,

Cristian Merticaru, Doru Leonte, Anca Doina Rafiroiu, Marian Popa, Claudia Merticaru, Doina Marinov,

Spania: Esteban P Lacort, Mercedes Robles, Marta Peralta, Pilar De Miguel, Laura Gonzalez, Lucy Garcia, Miguel A. Galvez, Juan Velasco, Jose S Gracia, Rudolf Puryear, Johann Frank, Eva Kozova, Andreas Huber, Hildegard

Norvegia: Träger, Agnes Wagner, Martin Hohenester, Tanja Fiedler, Sigrid Botschek-Braun, Lydia Cikanek, Ingrid Tanner, Sølvi Anvik, Mette E Hansen, Bakir Ahmethodzic, Bente Hoel.

În perioada 17-19 octombrie 2011, la IES Angel de Saavedra, din Cordoba, Spania, s-a desfăşurat cea de-a treia întâlnire în cadrul proiectului Teaching Methods in English, ce se înscrie în programul Leonardo da Vinci, de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. C. N. ”Gheorghe Vrănceanu” este instituţie de învăţământ parteneră, alături de alte patru colegii din Spania, Norvegia, Slovacia şi Germania. Coordonatorul proiectului din partea României este dna Diana Popa, profesoară de limba engleză.

La această reuniune de proiect au participat 40 de profesori din instituţiile de învăţământ partenere din cele 5 ţări participante. Tema acestei reuniuni a fost educaţia incluzivă. Fiecare echipa a prezentat aspecte specifice despre adapted education din sistemul propriu de învăţământ. S-au organizat trei grupuri de lucru care au analizat proiectele realizate, au completat chestionarele comune şi au pregătit documentele despre acest subiect pentru produsele finale ale proiectului.

O altă activitate a acestei reuniuni a fost cea legată de susţinerea lecţiilor cu elevi din şcoală gazdă, precedată de prezentarea planurilor de lecţii de către profesori. Noutatea acestei acţiuni constă din faptul că participanţii la această reuniune nu au asistat la orele obişnuite în cadrul şcolii, ci au realizat, cu acelaşi grup de elevi, susţinerea unor lecţii, în care au aplicat metode diverse de învăţare.

În studioul de radio al şcolii, s-a organizat o masă rotundă la care au participat coordonatorii de proiect din cele 5 ţări partenere, discuţia vizând obiectivele şi monitorizarea internă a proiectului, dar şi impresiile legate de desfăşurarea acestei întâlniri.

La final, s-a realizat evaluarea activităţilor din proiect desfăşurate pe parcursul reuniunii. În acelaşi timp, s-au fixat reperele pentru proiectarea şi realizarea următoarelor activităţi din proiect în cadrul întâlnirilor din Bacău, România (15-17 februarie 2011) şi Landshut, Germania (23-25 aprilie 2011).

Impresii ale colegilor participanţi:

Mi-a plăcut foarte mult organizarea acestei întâlniri ce a reflectat spiritul latin. Toate activităţile pe care ni le-au propus au fost legate de specificul zonei încărcate de o cultură complexă. (Prof. Gabriel Andrei, director )

Vizită de lucru de la Cordoba ne-a oferit şanse multiple: de a cunoaşte alte sisteme educaţionale din Europa; de a împărtăşi cu profesorii din diverse ţări europene experienţe didactice; de a stabili contacte culturale, umane; de a compară condiţia profesorului/ elevului român cu cea iberică. M-au impresionat căldură gazdelor, interesul pentru a ne face cunoscute aspecte fundamentale din cultură şi civilizaţia spaniolă. (Prof. Doina Marinov, director-adjunct)

O prima impresie este legată chiar de tema: adapted education. Fiecare echipă a avut o abordare şi o viziune proprii, prezentându-şi sistemul naţional de educaţie.

În ciuda diferenţelor, am observat existenţa aceloraşi probleme, una dintre ele fiind subfinanţarea acestui tip de educaţie (cu excepţia Spaniei, unde există profesori asistenţi care monitorizează elevii ce au nevoie de atenţie specială). Un alt element comun întâlnit în discuţiile despre acest subiect se referă la faptul că se urmăreşte creşterea încrederii familiilor în eficacitatea acestor programe de adapted education.

Pentru îmbunătăţirea acestor aspecte, s-a propus o identificare riguroasă a situaţiilor în care elevii au nevoie de atenţie specială. Totodată, pornind chiar de la titlul proiectului, s-au dezbătut metodele cele mai potrivite acestor programe educaţionale, una dintre ele fiind învăţarea prin predare (LdL). (Prof. Doina Leonte)

Am remarcat existenţa unor diferenţe semnificative atât în abordarea metodelor didactice, cât şi a unor noţiuni legate de acestea (ce se înţelege prin adapted education, cum trebuie construit un obiectiv al lecţiei etc) Acest aspect a generat un schimb dinamic de idei în discuţiile din cadrul întâlnirii de proiect. (Prof. Cristian Merticaru )

Cultură şi civilizaţia locului au favorizat organizarea unor activităţi legate de proiect pe tot parcursul zilei, realizându-se astfel schimbul intercultural.La această mobilitate grupurile de participanţi au fost mai numeroase decât în celelalte întâlniri din cadrul proiectului, extinzându-se astfel cunoaşterea partenerilor de proiect.( Prof. Anca Rafiroiu, inspector de specialitate )

Mi-au plăcut activităţile desfăşurate în cadrul întâlnirii din Spania, modul în care au fost îmbinate şi realizate. De exemplu, elevii de la clasa de artă fotografică au realizat un poster cu profesorii participanţi în proiect, iar în ultima zi a fost realizată o transmisie în direct la radio ”Tesla”(radioul şcolii) cu profesorii coordonatori din fiecare ţară participantă.(Prof. Maria Chelba )

Întâlnirea din cadrul proiectului a fost o experienţă interesantă, am cunoscut mulţi oameni, am învăţat foarte multe lucruri.

În timpul lecţiei pe care am susţinut-o cu o grupa de 15 elevi din colegiul spaniol, elevii au fost foarte cooperanţi, iar feed-back-ul a fost pozitiv. La sfârşitul activităţii didactice,la întrebarea care a fost starea sufletească în timpul lecţiei, 14 au răspuns” happy”.(Prof. Anca Martinescu)

Reuniunea de proiect a fost un veritabil schimb intercultural, atât la nivelul cunoaşterii interumane, cât şi la nivelul tematicii propuse pentru această etapă.

Din prezentările realizate de echipele partenere în proiect, aspectele incluzive se referă la integrarea elevilor cu probleme sociale, cu probleme atitudinale şi de integrare în colectiv. În sistemul german, de exemplu, există programe educaţionale speciale pentru imigranţi. În sistemul românesc, educaţia incluzivă vizează elevii cu deficienţe sau elevii înalt abilităţi.( Prof. Doru Leonte)

O experienţă inedită în cea de-a treia reuniune de proiect a fost prezentarea postului de radio al IES Angel de Saavedra. Radio Tesla emitea pe o lungime FM pentru cei din comunitatea locală interesaţi de viaţă şcolii, realizându-se astfel, într-un mod interesant şi original, legătură dintre şcoală şi comunitate . (Prof. Marian Popa)

Plusvaloarea acestei reuniuni de proiect a constat din realizarea necesităţii explorării temei propuse, care este extrem de complexă. O cunoaştere aprofundată a elementelor din fiecare sistem educaţional şi împărtăşirea acestor idei pot duce la reconfigurarea şi optimizarea programelor de adapted education ce ar susţine un etos al şcolii primitor, deschis şi valorizant pentru elevi. (Prof. Claudia Merticaru)

A patra mobilitate de proiect - Bacau, Romania

Perioada vizitei: 14. – 18 februarie 2012, Bacau, Romania

Participanti: P. Lapuente, M. Lechuga, J. Toscano, E. Lacort, M. Fuentes, H. Sletback, B. Hoel, A. Thorenfeldt, A. Hansen, M. Hansen, S. Gjønnes, I. Tanner, K. Grebeciova, T. Bena, T. Galandak, M. Piga, R. Puryear, A. Huber. T. Fiedler, M. Hohenester

Romania: Gabriel Andrei, Doina Marinov, Diana Popa, Anca Rafiroiu, Maria Chelba, Anca Martinescu, Claudia Merticaru, Marian Popa, Cristi Merticaru, Doina Leonte, Doru Leonte, Gabriela Muraru, Francisc Cosa, Stela Onica, Mihaela Cojan, Florin Curbat, Ana-Maria Egarmin, Alis Botezatu, Cristina Chilianu, Oana Bucur, Laura Gavriliu, Elvira Macaru.

15.02.2012

Vizita a debutat cu "activități de spargerea gheții", apoi a fost organizata o secventa de lecție de limbă română (Claudia Merticaru și elevii colegiului), urmata de o lecție de dans unde elevii i-au invatat pe oaspeti un dans traditional romanesc (Hora). S-a facut o prezentare si un tur interactiv al acesteia (cancelarie, sali de clasă, biblioteca, laboratoare)

S-au facut asistente la diferitele lecții, cum ar fi matematica, pentru elevi de clasa a XI-a, chimie organica, limba materna (texte literare) si limba franceza. S-au realizat si lectii demonstrative bazate pe CLIL : literatura, fizica si geografie. Tema lecției de geografie a fost "Sistemul geopolitic în zilele noastre" cu referinte la UE. A fost o abordare comunicativă folosind TIC (Power Point) și învățarea prin descoperire (prof. Doina Leonte)

Elevii români au discutat despre proiectele colegiului finantate prin "Programul de învățare pe tot parcursul vieții" (Comenius) și despre călătoriile lor în: Italia (piața muncii, drepturi și responsabilități), Spania (Media, turism și transport), Croația (Firma de publicitate) Estonia (costum și comportament adecvat) o Finlanda (Idei de afaceri pentru viitor).

Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să lucrăm cu broșura de proiect. Am fost împărțiți în 3 grupe. Grupul 2 a comparat și a tras concluzii cu privire la activitățile inter-curriculare din toate instituțiile. Concluzia este că toate țările doresc să includă activități practice în mediul școlar, dar niciuna dintre aceste țări nu se oferă cursuri de formare pentru cadrele didactice pentru a fi instruite in acest sens.

16.02.2012

Am mers la Inspectoratul Școlar Județean Bacau unde am fost intampinati de diferiți inspectori. Inspectorul general Florin Lazar, directorul CCD Bacau, Gabriel Stan, inspectorul de proiecte și programe europene, Angela Sterpu și inspectorul de limbă engleză Anca Rafiroiu ne-au informat despre diferitele programe de predare și instruire desfasurate pe plan local.

Profesorii implicati in implementaea proiectului au urmat un curs de firmare bazat pe teoria modificabilitatii cognitive Feuerstein,  CLIL, abordările crosscurriculare in invatare, noi tehnologii. Formatorii cursului au fost prof. Diana Popa, Anca Martinescu si Chiribau-Albu Mihaela. Scopul a fost acela de a experimenta tehnici si activități didactice variate. În cadrul atelierului am avut activități de predare compatibile cu CLIL, cum ar fi realizarea unei copii a unui desen din memorie ” jocul de pietre ”stepping stones”, unde trebuia să identificam afirmatii adevarate despre România, să identificam calea care să ne conducă la hartă și comoara.

17.02.2012

Reprezentanti ai fiecarei țări au prezentat despre implementarea CLIL și metodele specifice de predare. Pentru Romania a prezentat prof. Gabriela Muraru. Dupa pranza am continuat cu atelierele în care grupurile diferite (implementarea CLIL, analiza SWOT și compararea prezentărilor CLIL) și-au rezumat activitățile.

Seara am avut un party cultural în care ne-am întâlnit si cu un reprezentant al Consiliului Local. S-a servit mâncare traditionala și am dansat dansuri traditionale, am cantat karaoke și am primit certificate participare.

 

18.02.2012

Vizita culturala la Slanic Moldova, la minele de sare. Pe drum ne-am îndreptat spre orașul Onesti, care este locul de naștere al Nadiei Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut "cele 10 perfecte" la Jocurile Olimpice. Când am ajuns la Salina din Targu Ocna ni sa spus că locul este renumit pentru turism și sănătate. Salina Targu Ocna exploateaza solutii de sare si sare. Orașul Targu Ocna are aproximativ 30 000 de locuitori.

După vizita la proiect am luat masa la un restaurant romanesc numit Casa Creanga, înainte de a ne întoarce la Bacau.