COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU

Evenimente Proiecte

Comenius


Proiect de Parteneriat multilateral Comenius “Business Ideas for the Future”, 2010-1-RO1-COM06-06869 1

Perioada de implementare: 2010-2012

Scop: dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a abilităţilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor prin folosirea noilor tehnologii.

20 mobilităţi elevi, 13 mobilităţi cadre didactice

Ţări participante: România, Finlanda, Estonia, Germania, Spania, Italia, Croatia

Co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Lifelong Learning, grant 24.000 Euro

Coordonator, prof. Diana Popa

Echipa de proiect:

Coordonator Proiect – Diana Popa, prof. limba engleza

Responsabil probleme finaciare - Director – Gabriel Andrei

Responsabil activitati selectie elevi mobilitati Director adjunct, Doina Marinov

Responsabil comunicare – prof. Mariana Stratulat prof. limba engleza

Responsabil site proiect- Maria Chelba prof. Informatica

Responsabil coodronare activitati elevi, Bianca Balaban, prof. Limba engleza

Responsabil jurnal de proiect, Marian Popa Prof. Matematica

Responsabil diseminare activitati Lacramioara Margineanu prof. Informatica

Responsabil evaluare activitati proiect Stela Onica prof. Chimie

Responsabil produse finale Closca Emilia prof. economie

Parteneriatul a fost rezultatul întâlnirii reprezentanţilor instituţiilor implicate la Seminarul de contact ”Entrepreneurship and Entering the Labour Market” desfăşurat la Bratislava în luna noiembrie 2009 si a fost finantat din fonduri europene prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comnunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale.

Rezumatul proiectului

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Aceastã publicaţie (comunicare) reflectã numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilã pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

„Idei de afaceri pentru viitor ” a fost un proiect multinaţional , un parteneriat între şcoli din şapte ţări: Estonia, Spania, Germania, Italia, Finlanda, Croaţia şi România. Manţionăm faptul că în acest proiect Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" a fost şcoală coordonatoare.

Scopul acestui parteneriat a fost de a permite elevilor (cu vârsta cuprinsă între 15 şi 20 de ani) din cele şapte ţări să-şi îmbunătăţească spiritul antreprenorial, folosind noile tehnologii şi abilităţile de comunicare, în vederea încadrării în piaţa muncii europene, pentru a avea iniţiativă şi pentru a se adapta unei societăţi multinaţionale.

Obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea cunoștiințelor elevilor și a profesorilor despre societatea Europeana multi-culturală și multi-linguală prin munca în echipe multi-naționale și mobilități;

Îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre piața muncii, drepturile și responsabilitățile angajatului și despre abilitățile necesare pentru a se alătura pieței de muncă europene;

Îndrumarea elevilor către dezvoltarea abilităților antreprenoriale și către crearea unei afaceri innovative competive;

Îmbunătățirea abilităților ICT ale elevilor ca o metodă de a încuraja auto-educarea și învățarea autonomă și de a avea acces la angajări;

Motivarea elevilor și a profesorilor să își îmbunătățească abilitățile de comunicare atât în scris cât și oral în limbi străine;

Crearea de materiale didactice și diversificarea curiculumului în școlile participante pentru a se adresa inteligențelor multiple.

Prima parte a proiectului s-a concentrat pe drepturile şi responsabilităţile angajatului şi pe condiţiile de muncă din fiecare ţară. Elevii au realizat vizite la diferite firme, li s-au oferit informaţii, au realizat statistici şi au analizat oportunităţile de afaceri de pe piata muncii. În cea de-a doua parte, participanţii au alcătuit planuri de afaceri în domeniul media, turismului sau transportului, au creat campanii de marketing pentru firmele fictive create de ei, au alcătuit CV-uri şi scrisori de aplicaţie pentru posturi de muncă la firmele fictive create de ei, au realizat simulări de interviuri şi recrutări de personal. Elevii au fost motivaţi, si-au îmbunătăţit competenţele cheie identificate la nive european, şi-au dezvoltat abilităţi de învăţare pe termen lung şi au dobandit cunoştinţe în ceea ce priveşte iniţiativele în afaceri.

Proiectul si-a îndreptat ,de asemenea, atenţia spre folosirea noilor tehnologii pentru a îmbunătăţi procesul de predare-învăţare-evaluare şi managementul şcolilor. În timpul mobilităţilor profesorii au realizat schimburi de experienţă, de metode de predare şi materiale, iar elevii au avut ocazia să înveţe unul despre cultura celuilalt, să-şi exerseze limba, să vină în contact cu reprezentaţi de firme de afaceri şi să promoveze propriile şcoli.

Au fost implicati elevi, profesori, părinţi, firme, comunitatea locală şi presa. Produsele noastre au fost un site al proiectului cu firmele fictive ale elevilor, o carte electronică (e-book) cu modele de CV, scrisori de aplicaţie şi înregistrări de interviuri, o broşură în mai multe limbi (“Responsabilităţi de lucru şi drepturi ale angajatului din UE”). Partenerii au organizat ateliere si întâlniri pentru a monitoriza progresul activităţilor de proiect şi pentru a o evalua progresul prin chestionare, analize SWOT.

Proiect de Parteneriat multilateral Comenius “Business Ideas for the Future”, 2010-1-RO1-COM06-06869 1

Perioada de implementare: 2010-2012

Scop: dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a abilităţilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor prin folosirea noilor tehnologii.

20 mobilităţi elevi, 13 mobilităţi cadre didactice

Ţări participante: România, Finlanda, Estonia, Germania, Spania, Italia, Croatia

Co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Lifelong Learning, grant 24.000 Euro

Coordonator, prof. Diana Popa

Echipa de proiect:

Coordonator Proiect – Diana Popa, prof. limba engleza

Responsabil probleme finaciare - Director – Gabriel Andrei

Responsabil activitati selectie elevi mobilitati Director adjunct, Doina Marinov

Responsabil comunicare – prof. Mariana Stratulat prof. limba engleza

Responsabil site proiect- Maria Chelba prof. Informatica

Responsabil coodronare activitati elevi, Bianca Balaban, prof. Limba engleza

Responsabil jurnal de proiect, Marian Popa Prof. Matematica

Responsabil diseminare activitati Lacramioara Margineanu prof. Informatica

Responsabil evaluare activitati proiect Stela Onica prof. Chimie

Responsabil produse finale Closca Emilia prof. economie

Parteneriatul a fost rezultatul întâlnirii reprezentanţilor instituţiilor implicate la Seminarul de contact ”Entrepreneurship and Entering the Labour Market” desfăşurat la Bratislava în luna noiembrie 2009 si a fost finantat din fonduri europene prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comnunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale.

Rezumatul proiectului

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Aceastã publicaţie (comunicare) reflectã numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilã pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

„Idei de afaceri pentru viitor ” a fost un proiect multinaţional , un parteneriat între şcoli din şapte ţări: Estonia, Spania, Germania, Italia, Finlanda, Croaţia şi România. Manţionăm faptul că în acest proiect Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" a fost şcoală coordonatoare.

Scopul acestui parteneriat a fost de a permite elevilor (cu vârsta cuprinsă între 15 şi 20 de ani) din cele şapte ţări să-şi îmbunătăţească spiritul antreprenorial, folosind noile tehnologii şi abilităţile de comunicare, în vederea încadrării în piaţa muncii europene, pentru a avea iniţiativă şi pentru a se adapta unei societăţi multinaţionale.

Obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea cunoștiințelor elevilor și a profesorilor despre societatea Europeana multi-culturală și multi-linguală prin munca în echipe multi-naționale și mobilități;

Îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre piața muncii, drepturile și responsabilitățile angajatului și despre abilitățile necesare pentru a se alătura pieței de muncă europene;

Îndrumarea elevilor către dezvoltarea abilităților antreprenoriale și către crearea unei afaceri innovative competive;

Îmbunătățirea abilităților ICT ale elevilor ca o metodă de a încuraja auto-educarea și învățarea autonomă și de a avea acces la angajări;

Motivarea elevilor și a profesorilor să își îmbunătățească abilitățile de comunicare atât în scris cât și oral în limbi străine;

Crearea de materiale didactice și diversificarea curiculumului în școlile participante pentru a se adresa inteligențelor multiple.

Prima parte a proiectului s-a concentrat pe drepturile şi responsabilităţile angajatului şi pe condiţiile de muncă din fiecare ţară. Elevii au realizat vizite la diferite firme, li s-au oferit informaţii, au realizat statistici şi au analizat oportunităţile de afaceri de pe piata muncii. În cea de-a doua parte, participanţii au alcătuit planuri de afaceri în domeniul media, turismului sau transportului, au creat campanii de marketing pentru firmele fictive create de ei, au alcătuit CV-uri şi scrisori de aplicaţie pentru posturi de muncă la firmele fictive create de ei, au realizat simulări de interviuri şi recrutări de personal. Elevii au fost motivaţi, si-au îmbunătăţit competenţele cheie identificate la nive european, şi-au dezvoltat abilităţi de învăţare pe termen lung şi au dobandit cunoştinţe în ceea ce priveşte iniţiativele în afaceri.

Proiectul si-a îndreptat ,de asemenea, atenţia spre folosirea noilor tehnologii pentru a îmbunătăţi procesul de predare-învăţare-evaluare şi managementul şcolilor. În timpul mobilităţilor profesorii au realizat schimburi de experienţă, de metode de predare şi materiale, iar elevii au avut ocazia să înveţe unul despre cultura celuilalt, să-şi exerseze limba, să vină în contact cu reprezentaţi de firme de afaceri şi să promoveze propriile şcoli.

Au fost implicati elevi, profesori, părinţi, firme, comunitatea locală şi presa. Produsele noastre au fost un site al proiectului cu firmele fictive ale elevilor, o carte electronică (e-book) cu modele de CV, scrisori de aplicaţie şi înregistrări de interviuri, o broşură în mai multe limbi (“Responsabilităţi de lucru şi drepturi ale angajatului din UE”). Partenerii au organizat ateliere si întâlniri pentru a monitoriza progresul activităţilor de proiect şi pentru a o evalua progresul prin chestionare, analize SWOT.

Vizita la Novara - Italia

Impresii elevi

În cadrul deplasării in Italia, am participat la numeroase activitati: ore de curs, oră de limba italiană, sesiune de prezentări, concurs si dezbatere pe tema drepturilor si responsabilitătilor angajatilor. La nivel cultural, a fost organizat un spectacol cu programe artistice ale celor sapte tări participante.

Din punct de vedere al experientei ne-a ajutat foarte mult faptul că am reusit să ducem la bun sfârsit activitatea care ne-a fost desemnată. Faptul că am sunstinut câte o prezentare ne-a făcut să fim mai sociabili si ne-a ajutat foarte mult din punct de vedere al vorbitului în public, am învătat cum să sintetizăm informatia astfel încât persoanele cărora ne adresăm să înteleagă esentialul, captându-le atentia pentru a nu se plictisi.

Un alt beneficiu important ar fi dezvoltarea capacitătii de exprimare în limbi străine; ca si consecintă, majoritatea am luat decizia de a învata italiana. Pe de alta parte, ne-am familiarizat cu mediul de afaceri, în care unii dintre noi doresc să lucreze mai târziu. Ne-am dezvoltat competente din domeniul tehnic, prin realizarea prezentarilor, site-urilor, documentelor, ca produse finale ale proiectului. Am descoperit noi metode de a învata si totodata noi perspective legate de viitoarele noastre cariere. Considerăm că expterienta acumulată ne va ajuta atât la admiterea într-o facultate din altă tară, cât si la viitorul loc de muncă. Șansa de a întâlni si de a lucra cu o echipa ne-a întărit încrederea în noi însine si ne-a îmbunătătit abilitătile organizatorice.

Foarte interesant în acest proiect a fost faptul că am fost gazduiti la familii de italieni, iar singura portită de comunicare între noi a fost engleza, lucru solicitant pentru ambele părti, însă creativ si amuzant în anumite momente. Am cunoscut si elevi din alte tări, precum Spania si Croatia, profesori din Germania, Finlanda si Estonia, oameni interesanti si plăcuti. Am aflat foarte multe lucruri interesante despre fiecare tară din prezentari, însă tara despre care am primit cele mai multe informatii este însăsi Italia, deoarece am avut ocazia să o vizităm si să o observăm îndeaproape.

Per total, din aceasta experientă nu am avut decât de castigat. A fost o provocare deoarece au fost multe lucuri noi cărora a trebuit sa le facem fată însă considerăm că ne-am descurcat foarte bine în a ne adapta si a duce la bun sfârsit toate cerintele.

Impresii profesori

Participarea la proiectul Comenius “Business Ideas for the Future” a reprezentat pentru majoritatea dintre noi o premieră în acest gen de activităti, si poate tocmai de aceea am acordat o atentie deosebită pregătirii plecării noastre către regiunea Novara, locul de desfăsurare a acestei prime întâlniri. În afara informării despre ceilalti parteneri care urmau să paritcipe la întâlinrea de la Novara, am încercat pe cât posibil să ne familiarizăm cu regiunea, utilizând motoarele de căutare de pe internet si am descoperit cu plăcere că destinatia noastră e un orasel micut dar foarte cochet si bogat în istorie.

De asemenea, am parcurs cu atentie programul activitătilor pregătite pentru perioada 7-12 noiembrie, si ne-am implicat în realizarea momentului cultural-artistic reprezentativ pentru România. Bine structurate si distrubuite pe toata perioada, activitătile au inclus atât sesiuni în plen, cât si asistentă la ore de curs si ateliere de lucru. Un impact foarte mare au avut prezentările fiecarei regiuni participante, prilej în care am putut să cunoastem mai bine echipele implicate în proiect. Mai mult decât atât, am putut sesiza si aprecia seriozitatea cu care elevii tărilor participante s-au implicat în realizarea acestor prezentări, si nu mică ne-a fost mirarea să vedem că acesta a fost un prilej foarte bun de impulsionare a elevilor în cercetarea caracteristicilor definitorii atât pentru tara de provenientă, cât si pentru regiunile în care studiază.

Avand în vedere că pentru cei mai multi dintre noi a fost prima intâlnire de acest gen la care am participat, putem spune ca a fost cu sigurantă o exerientă extrem de valoroasă atât pentru dezvoltarea personală a fiecăruia, cât si pentru cea profesională. Pe plan personal, considerăm o adevarată realizare faptul ca am putut comunica si interactiona cu oameni din 7 culturi diferite, abordând o mare varietate de subiecte si intrând în interactiune la diferite nivele.

Pe plan profesional am avut ocazia să ne analizăm în raport cu alti colegi de breaslă cu mentalităti si obiceiuri diferite, fapt ce ne-a impulsionat să aprofundăm mai bine domeniul fiecăruia de activitate, cu specificitatea sa, dar si să ne auto-evaluăm mai bine. Mai mult decât atât, ni s-a oferit ocazia să folosim cunostintele noastre de specialitate, si să aflăm noi surse de informare si de formare profesională, folosite de colegii nostri din alte tări. Nu în ultimul rând, un avantaj extraordinar pe care ni l-a oferit această activitate este faptul că am aflat multe despre modalitătile de finantare europeană pentru proiecte, si ni-a sport nivelul încrederii în propria persoană pentru a participa si mai departe la alte proiecte.

Astfel, în rândul colegilor vom disemina informatiile si metodele aflate, încurajându-i să participe si ei la rândul lor la realizarea unor astfel de proiecte. De asemenea, considerăm că si în rândul elevilor aceste informatii vor fi utile, ei putând să beneficieze si de pe urma metodelor noi pe care le vom putea aplica în lucrul la clasa.

Consider că participarea noastră la acest proiect va avea rezonantă si în activitatea noastră în institutia în care lucrăm, contribuind atât la nivelul de profesionalism cât si la competitia cu celelalte institutii asemănătoare. Mai mult decât atât, acest lucru oferă o perspectivă mai largă si o atitudine mult mai deschisă si favorabilă implementării unor astfel de proiecte pe viitor.

CONDITII DE INSCRIERE SI SELECTIE PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITATILE DIN CADRUL PROIECTULUI

“BUSINESS IDEAS FOR THE FUTURE”

Elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de inscriere:

1) Să fie elevi în clasele 9-11 în cadrul Colegiului Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacău.

2)Să aibă mai puțin de 10 absențe nemotivate de la începutul anului școlar 2010-2011 și mai puțin de 50 motivate și nota de 10 la purtare pentru fiecare din anii școlari anteriori.

3) Înscrierea în cadrul unei grupe de 4/5 elevi (indiferent de clasa de proveniența). Echipele formate nu vor mai putea primi noi membri.

4)Disponibilitatea de a caza elevi din țara unde se efectuează mobilitatea. (Dacă elevul este selectat pentru a participa la activitatea de proiect din Spania va trebui să cazeze un elev din țara respectivă în anul școlar 2011-2012 când România va fi gază pentru activități transnaționale)

5)Participarea la toate etapele de selecție ce se vor desfășura de acum înainte. (Dacă nu participă la selecția pentru mobilitățile din Spania, nu poate participa la selecția pentru Croația și așa mai departe).

6)Respectarea tuturor cerințelor/termenilor limită de înscriere.

Cerințe

Elevii vor trebui să:

1) Explice în limba engleză, în 100-150 cuvinte, motivația lor pentru participarea la activitățile de proiect (sarcina va fi îndeplinită individual de către fiecare membru al fiecărei echipei);

2) Scrie un singur raport pentru fiecare grupă de elevi pe tema “Small and Medium Business Firms in Bacău District ” în limba engleză (300 cuvinte);

3)Facă o prezentare (exemplu powerpoint, flash) pe baza raportului scris cu durată de maxim 10 minute (toți elevii din grupă au obligația de a participa la prezentarea produsului final dacă doresc să fie selectați pentru mobilitatea respectivă);

4)Să facă o mică descriere în maxim 150 de cuvinte în care să explice care a fost rolul lor în realizarea raportului și a prezentării, în limba engleză.

Înscrierea și selecția pentru mobilitățile din Spania:

1)Elevii vor trimite un singur e-mail pentru fiecare grupă formată pe adresa businessideasforthefuture @gmail.com până la data de 15 decembrie 2010, care să conțină următoarele date: numelechipei, numele și prenumele participanților, vârsta, clasa de proveniență + în atașament, un singur documentWord 2003 care să conțină motivația participării la activitățile de proiect pentru fiecare membru al echipeiurmată de numele elevului respectiv.

2)Trimiterea raportului realizat în cadrul grupei, semnat și denumit cu numele echipei care l-a realizat (document Word 2003 ce va avea denumirea echipei de proiect), până la data de pe 5 ianuarie 2011 + descrierea în maxim 150 de cuvinte a rolului fiecărui participant pentru realizarea raportului și a prezentării,în limba engleză (motivațiile vor fi reunite într-un document Wold 2003 unic pentru o echipă de lucru).

3)Selecția candidaților va avea loc în data de 12 Ianuarie 2011 și va fi realizată de către un juriu format din profesori ai Colegiului Național “Gheorghe Vrănceanu” și va consta în prezentarea produsuluifinal al fiecarei echipe.

Selection criteria for the final presentations

I. Visual support

- Clear organisation of the information 0-1p

- Accuracy of the content 0-1p

-Supporting arguments with relevant examples 0-1p

-Relevant visual support 0-1p

-Originality of the material 0-1p

II. Delivery

-Discourse effectiveness 0-1p

-Interaction with the audience 0-1p

-Answering questions from the audience

-Body-language 0-1p

Self control 0-1p

Students will be evaluated individually for their performance during the presentations (maximum mark - 10) + they will receive a mark for their participation within the process of making the final products (based on their description maximum mark - 10) + they will receive a mark for their motivation (maximum mark - 10) TOTAL 30 points.

There are 5 available places for the mobility to Spain (students are provided with transportation+ accommodation+meals).

CONDITII DE INSCRIERE SI SELECTIE PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITATILE DIN CADRUL PROIECTULUI

“BUSINESS IDEAS FOR THE FUTURE”

Elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de inscriere:

1) Să fie elevi în clasele 9-11 în cadrul Colegiului Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacău.

2)Să aibă mai puțin de 10 absențe nemotivate de la începutul anului școlar 2010-2011 și mai puțin de 50 motivate și nota de 10 la purtare pentru fiecare din anii școlari anteriori.

3) Înscrierea în cadrul unei grupe de 4/5 elevi (indiferent de clasa de proveniența). Echipele formate nu vor mai putea primi noi membri.

4)Disponibilitatea de a caza elevi din țara unde se efectuează mobilitatea. (Dacă elevul este selectat pentru a participa la activitatea de proiect din Spania va trebui să cazeze un elev din țara respectivă în anul școlar 2011-2012 când România va fi gază pentru activități transnaționale)

5)Participarea la toate etapele de selecție ce se vor desfășura de acum înainte. (Dacă nu participă la selecția pentru mobilitățile din Spania, nu poate participa la selecția pentru Croația și așa mai departe).

6)Respectarea tuturor cerințelor/termenilor limită de înscriere.

Cerințe pentru participarea la vizita de proiect din Germania:

Elevii vor trebui să:

1)Facă o prezentare (exemplu powerpoint, flash) cu durata de maxim 10 minute (toți elevii din grupă au obligația de a participa la prezentarea produsului final dacă doresc să fie selectași pentru mobilitatea respectivă)

2) Să facă o mică descriere în maxim 200 de cuvinte în care să explice care a fost rolul lor în realizarea raportului și a prezentării, în limba engleză.

Inscrierea si selectia pentru participarea la vizita de proiect din Germania:

1)Elevii vor trimite un singur e-mail pentru fiecare grupă formată pe adresa businessideasforthefuture @gmail.com până la data de 7 iunie 2011, care să conțină următoarele date: numele echipei, numele și prenumele participanților, vârsta, clasa de proveniență + în atașament, un singur document Word 2003 care să cuprindă descrierea în maxim 200 de cuvinte rolulului fiecărui membru al echipei în realizarea proiectului final și a prezentării, în limba engleză (fiecare membru 200 cuvinte)

2)Selecția candidaților va avea loc în data de 9 iunie 2011 și va fi realizată de către un juriu format din profesori ai Colegiului Național “Gheorghe Vrănceanu” și va consta în prezentarea produsului final al fiecarei echipe.

GUIDELINES FOR THE FINAL PRODUCTS:
PROJECT TASK FOR THE VISIT IN GERMANY, 29 SEPTEMBER-4 OCTOBER 2011

10-minute Presentation (PPT or any visual support) including the following information (time limit may not be exceeded, candidates who do so will be stopped):

1. a market survey on the internet on:

- the most available 5 job positions in the small and medium business firms in the media, transport and tourism;

- the most wanted 5 jobs in the media, transport and tourism;

- comparison of the two previously mentioned areas of research (job offer and demand) and conclusions;

2. a job advertisement for a position of your choice within your mock business firm

- include job requirements and any other information you might find relevant;

- mention where you will publish the advertisement and why, for how long (in the newspaper, on the internet etc.);

- explain how/why the job requirements are relevant for your business;

3. 3 documents: a CV, a cover/covering letter and application form for the advertised vacancy

- Write a complete CV for the previously mentioned position, making sure it meets the job requirements + explain how a potential candidate for the job could make use of his experience, education etc. to write a good CV, how he/she should organize the information etc. (the CV sample will be included in the presentation);

- Write a cover letter for the same position, accompanying the CV + explain how a potential candidate for the job could make the best of this document to get the job (the cover letter sample will be included in the presentation);

Write an application form for the same position, without completing it (the application form sample will be included in the presentation).

4. Explain how the information required for them to provide (only in the previously mentioned documents) will help you, as an employer, identify potential suitable employees and what criteria you will use to select form a wide range of Cvs and/or application forms and cover letters;

NB the purpose is to teach potential candidates to write a CV, a cover letter and to learn the component parts of an application form.

The candidates will present their work in the following way:

  • The presentation as it is has to include the 3 documents (CV sample, cover/covering letter sample and application form)
  • They will also have to present a word document (2003) of their project work / supporting ideas including the CV sample, cover/covering letter sample and the application form
SELECTION CRITERIA FOR THE FINAL PRESENTATIONS

I.Visual support 5 marks

- Clear organisation of the information 0-1

- Accuracy of the content 0-1

- Supporting arguments with relevant examples 0-1

- Relevant visual support 0-1

- Originality of the material 0-1

II. Delivery 5 marks

- Discourse effectiveness 0-1

- Interaction with the audience 0-1

- Body-language 0-1

- Self control 0-1

- language accuracy 0-1

III Group work 10 marks

Students will be evaluated individually for their performance during the presentations (maximum – 5 marks) + they will receive a score for their participation within the process of making the final product (based on their description maximum 10 marks) + a score for their project (maximum 5 marks, the same score for all the members of the same team).

The final score:

- 30% - their participation in the making of the final product

- 40% - the mark the group gets for the project presented

- 40% - individual mark for their participation in the presentation

CONDITII DE INSCRIERE SI SELECTIE PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITATILE DIN CADRUL PROIECTULUI

“BUSINESS IDEAS FOR THE FUTURE”

Elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de inscriere:

1) Să fie elevi în clasele 9-11 în cadrul Colegiului Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacău.

2)Să aibă mai puțin de 10 absențe nemotivate de la începutul anului școlar 2010-2011 și mai puțin de 50 motivate și nota de 10 la purtare pentru fiecare din anii școlari anteriori.

3) Înscrierea în cadrul unei grupe de 4/5 elevi (indiferent de clasa de proveniența). Echipele formate nu vor mai putea primi noi membri.

4)Disponibilitatea de a caza elevi din țara unde se efectuează mobilitatea. (Dacă elevul este selectat pentru a participa la activitatea de proiect din Spania va trebui să cazeze un elev din țara respectivă în anul școlar 2011-2012 când România va fi gază pentru activități transnaționale)

5)Participarea la toate etapele de selecție ce se vor desfășura de acum înainte. (Dacă nu participă la selecția pentru mobilitățile din Spania, nu poate participa la selecția pentru Croația și așa mai departe).

6)Respectarea tuturor cerințelor/termenilor limită de înscriere.

Inscrierea si selectia pentru participarea la vizita de proiect din Estonia:

1)Elevii vor trimite un singur e-mail pentru fiecare grupă formată pe adresa businessideasforthefuture @gmail.com până la data de 16.10.2011, care să conțină următoarele date: numele echipei, numele și prenumele participanților, vârsta, clasa de proveniență + în atașament, un singur document Word 2003 care să cuprindă descrierea în maxim 200 de cuvinte rolulului fiecărui membru al echipei în realizarea proiectului final și a prezentării, în limba engleză (fiecare membru 200 cuvinte)

2)Trimiterea documentului Word realizat în cadrul grupei, semnat și denumit cu numele echipei care l-a realizat (document Word 2003 ce va avea denumirea echipei de proiect), până la data de pe 19.10.2011.

3)Selectia candidatilor va avea loc in data de 20 Octombrie 2011 si va fi realizata de catre un juriu format din profesori ai Colegiului National “Gh. Vranceanu” si va consta in prezentarea produsului final al fiecarei echipe.

    Preparing for an interview
  • Presentation, exemplification, explanation of proper interview outfits (for boys and girls)
  • The most important 10 interview questions + suggestions for answers
  • Advice regarding proper behaviour during job interviews
  • Non verbal communication during job interviews
  • Interview tips

COMENIUS MULTILATERAL PARTNERSHIP PROJECT

”BUSINESS IDEAS FOR THE FUTURE”

2010-1-RO1-COM06-06869 1

2010-2012

Raport proiect

Proiectul ”Business Ideas for the Future” a fost selectat dintr-un număr de peste 700 de proiecte pentru a fi prezentat la Bruxelles în cadrul Conferinței "Comenius Partnerships – Helping Schools Team up across Europe", organizată de Comisia Europeană în perioada 3-6 mai 2012. Proiectul a avut un impact semnificativ asupra participantilor, elevi si profesori.

Scopul acestui parteneriat a fost de a permite elevilor (cu varsta cuprinsă între 15 și 20 de ani) din 7 țări (România – țară coordonatoare, Italia, Spania, Croația, Germania, Estonia și Finlanda) să-și formeze spiritul antreprenorial, să-și îmbunătățească abilitățile de folosire a noilor tehnologii și pe cele de comunicare pentru pentru a se adapta unei societăți multinaționale și pieței muncii europene. Proiectul s-a desfasurat în perioada 2010-2012 iar pentru implementarea acestuia, Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” beneficiat de o finanțare de 24 000 Euro din fonduri europene.

Activităţile proiectului s-au adresat atât elevilor, care au lucrat in grupuri de trei până la şase persoane, cât şi profesorilor, având loc la nivelul fiecărei școli (cercetare, studii pe diferite subiecte, ateliere de lucru, prezentări şi concursuri), la nivel internaţional, în timpul mobilităţilor (când rezultatele au fost prezentate, comparate şi concluzionate) și on-line. În realizarea produselor finale partenerii s-au urmat instrucţiuni asupra cărora toţi membrii echipei si-au exprimat acordul şi validate de coordonatorul proiectului.

Programul primei vizite de lucru în Novara, Italia, în noiembrie 2010 a inclus prezentări ale fiecărei ţări, regiuni şi şcoli, folosind imagini video şi fotografii, explicând cum funcţionează fiecare sistem educaţional, pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a putea lucra mai bine în echipe internaţionale. De asemenea, au fost organizate ateliere de lucru susţinute de elevi, care au prezentat rezultatele cercetarilor lor cu privire la "Drepturile şi responsabilităţile angajaţilor" în fiecare din ţările participante. Prezentările au fost urmate de discuţii despre diferenţe şi asemănări, iar elevii şi-au tradus unii altora rapoartele în limbile lor materne. Munca lor, împreună cu concluziile au fost publicate in broşura proiectului.

Pentru vizita în Onil, Spania, în martie 2011, elevii au definit conceptele unei firme mici şi mijlocii în cadrul fiecărui sistem economic, și au efectuat un "Sondaj pe baza pieţei locale", resursele regionale disponibile (materiale şi umane) în domeniile media, transport şi turism. Echipa proiectului a intrat în contact cu firme locale cu activitate în cele trei arii de investigaţie -Parcul Natural "Font Roja" și ferma educaţională Altalluna- pentru a întelege modul în care resursele regionale sunt folosite în scopuri turistice. Profesorii au pregătit prezentări, analize SWOT şi au dezbătut pe tema "Managementului in instituţiile participante" cât şi a "Condiţiilor de muncă" în fiecare şcoală.

A treia etapă a proiectului a fost o adevărată provocare întrucât elevii și-au creat propriile lor firme fictive (dezvoltând activităţi in media, transport sau turism) şi le-au prezentat în Rijeka, Croaţia, în mai 2011, la Agenţia de Dezvoltare Regională Porin – dezvoltator local. Ideile lor de afaceri au variat de la restaurante subacvatice, tururi virtuale, taxiuri-motociclete şi reședințe de vacanță, până la E-farming (agricultură electronică), activităţi turistice relaxante pentru vârstnici şi E-paintball media. Elevii au descris conceptul afacerii, au realizat analize financiare, au creat viziunea firmei, bazele afacerilor, au identificat clienţii cărora li se adresează afacerea, au făcut analize competitive, au descris produsele/serviciile, strategiile de marketing, tacticile de vânzare, publicitate, structura organizatorică – personalul cheie și serviciul clienţi. Sarcina profesorilor a inclus prezentări urmate de o dezbatere vizând felul în care "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este folosită in procesul de predare-învăţare-evaluare".

Vizita de proiect în Glonn, Germania, a fost centrată pe căutarea şi "Accesarea unui loc de muncă". Fiecare echipă de elevi a trebuit sa realizeze un sondaj de piaţă, determinând locurile de muncă disponibile şi căutate în media, transport şi turism, în regiunile lor. De asemenea, au elaborat anunţuri pentru posturi în firmele fictive, luând în considerare cerinţele, canalele media pe care le vor folosi și explicând relevanţa criteriilor lor. În final, au fost create trei documente: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție şi un formular de aplicaţie pentru postul pe care l-au publicat. Acest lucru le-a oferit elevilor o mai profundă înţelegere a procesului de recrutare, ajutându-i să devină antreprenori şi angajaţi de succes. Gazdele din Germania au organizat, de asemenea, excursii speciale în Herrmannsdorf, o fermă agroturistică experimentală, unde întrebările despre agricultura turistică au primit răspunsuri, şi la Compania de matriţe de ciocolată din Brunner, unde membrii proiectului au avut şansa de a învăţa despre filosofia afacerilor. Astfel, elevii au intrat în contact direct cu tehnicile de lucru ale unei companii de succes și li s-au oferit informaţii despre alte domenii de afaceri.

Înainte de a merge la Tallinn, Estonia, in decembrie 2011, profesorii au elaborat analize SWOT pe tema "Activităţii in fiecare şcoala, privind proiecte extracuriculare si dimensiunea europeană". Accentul a fost pus şi pe limba engleză, fiecare echipă de profesori pregătind exerciţii de vocabular şi gramatică pentru afaceri adresate elevilor. În afară de îmbunătăţirea capacităţilor lingvistice, elevii au realizat un material asupra "Interviului pentru angajare", au elaborat instrucțiuni şi au ofefit sfaturi despre imbrăcămintea adecvată, răspunsuri la întrebări importante, limbajul trupului etc. Informațiile selectare de ei au fost structurate în rapoarte şi prezentări, şi au fost incluse în broşura proiectului.

Pregătirile făcute de profesori pentru plecarea în Kuopio, Finlanda, în februarie 2012 au fost legate de predarea bazată pe noile tehnologii, descriindu-se o metodă de predare-învățare-evaluare, concetrându-se pe avantajele şi dezavantajele utilizării acesteia. Participanților li s-a oferit oportunitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi de a-și îmbunătăţi abilitățile de comunicare și schimbul productiv de idei şi experienţe. Sarcina de lucru a elevilor inclus elaborarea unie "Campaniei de publicitate" pentru firmele fictive deja create. Ei au decis asupra produsului/serviciului pe care să-l promoveze, canalele media diferite pe care să le folosească, perioada de timp, tema campaniei, mesajul şi sloganul. Produsul final a fost o broşură şi un clip video pentru difuzarea televizată, prezentate în concordanţă cu planul campaniei. Activităţile au oferit elevilor o perspectivă clară asupra marketingului şi publicităţii, învăţându-i bazele unei campanii publicitare de succes.

Ultima vizită a proiectului şi expoziţia finală s-a desfășurat la Bacău, în perioada 8-12 mai 2012, în timpul căreia elevii implicați în proiect au oferit o perspectivă de ansamblu asupra lumii afacerilor, ideile şi soluţiile referitoare la media, transport şi turism şi și-au demonstrat capacităţile antreprenoriale pentru viitor. S-au realizat simulări de interviuri pentru angajare și s-au conceput scrisori cu propuneri de afaceri. De asemenea, participanții au avut o vizită de lucru la firma Inter-tour din Bacau unde au primit sfaturi cu privire la mediul afacerilor in turism și transport precum și la Salina Tg. Ocna unde au observat felul în care sunt valorificate resursele naturale în scop turistic. Profesorii au discutat problematica planurilor manageriale și folosirea noilor tehnologii pentru îmbunătățirea mamagementului instituțiilor școlare.

Fiecare vizită a înlesnit schimburile culturale, elevii au prezentat obiceiuri, dansuri şi cântece proprii, prin punerea în scenă a unor mici spectacole si momente artistice. S-au creat postere, s-a cântat karaoke în limbile ţărilor participante şi au avut loc lecții de limbă italiană, spaniolă, croată, germană, estonă, finlandeză, realizate de elevi.

Pe parcursul derulării proiectului, participanţii au schimbat idei şi soluţii pentru principalele probleme dezbătute, întâlnirile oferind, de asemenea, profesorilor şansa de a discuta şi compara problemele curente în sistemele educaţionale ale statelor partenere, care au fost completate de asisntețe la orele de curs și crearea de materiale didactice. Echipa proiectului a fost primită de reprezentanţi ai autorităţilor locale în fiecare oraș unde au avut loc reuniunile de proiect.

 

Coordonator proiect,

Prof. Diana Popa